Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2014.

Styrelsen har bestått av:

Ordförande                      Per-Ola Ålstam 
Vice ordförande              Jonas Ålstam 
Kassör                              Lars Axmon
Sekreterare                      Eva Henell
Vice sekreterare              Tommy Persson
Styrelsesuppleanter       Tommy Olofsson
                                          Malin Nordlund
Revisorer har varit          Sven-Erik Andersson
                                          Christer Westerberg
Dirigent                            Gunnar Andersson
Vice dirigenter                 Thomas Åstrand
                                          Peter Andersson
                                          Annika Ronngaard


• Antalet medlemmar var vid årets slut 48.
• Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten men varit samlad till 
överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor. 
• Kåren har under året genomfört 28 repetitioner med en närvaro av i medeltal 
31 medlemmar vilket är mycket glädjande.
• Totalt har kåren samlats 15 gånger till framträdanden eller andra gemensamma 
sammankomster. V.g. se bil. 
• Bland framträdanden kan nämnas:
Året inleddes med sedvanlig julgranssväng i Gunnebo Folkets Hus. 
Ett välbesökt musikcafé där Roger Appelqvist och co förutom kåren 
medverkade. Alla gäster trivdes!
Påskparaden på Skärtorsdagen lockade stor publik.
Maj i By i Gunnebo lockade en del publik trots ett kylslaget väder. 
Damklubbens kaffe med smörgåsar och tårta värmde gott inför 1:a maj 
demonstrationen i Västervik.
Konserten i Stadsparken stördes av dåligt väder. Trots detta ställde en hel del 
publik upp.
Höststarten inleddes med att festkommittén bjöd in på resa till Eksjö Tattoo. 
Även en intressant rundvandring på Husqvarna Industrimuseum ingick liksom 
en utsökt lunch på Eksjö Stadshotell. 
Då Gunnebo Industrier firade sitt 250-års jubileum medverkade kåren.
Söndag den 19 oktober hade kåren sin traditionella höstkonsert i Bryggaren 
vilket lockade stor publik.
Spelåret avslutades med Julmässa på Frälsningsarmén och Adventkonsert i 
Gladhammars Kyrka.
• Under året har vår medlem Mats Nilsson fyllt 50 år. Han uppvaktades med 
kårens standar och present
• Samarbetet med Kulturskolan är gott. Genom bl a vår uppvaktning av 
kommunledningen har vissa utökade ekonomiska resurser erhållits. 
Tillströmningen av nya elever till kåren är fortfarande dåligt varför 
Kulturskolan tillsammans med en kommitté från Musikkåren håller på att 
framställa en folder vilken vänder sig till f d musikelever. Avsikten är att 
väcka intresse till att återuppta musicerandet och komma med i kåren. 
• Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse. 
Vi kan dock konstatera att kårens ekonomi är god icke minst genom alla 
medlemmars uppoffrande arbete för kåren. Styrelsen kan dock konstatera att 
marknaden har blivit betydligt kärvare i att teckna nya sponsoravtal.
• Kommunen har via sin nya kulturenhet gått igenom befintliga avtal vilket tack 
vare våra betydande aktiviteter givit ett ökat anslag. 
• Även anställningsavtalet för år 2015 avseende Gunnar Andersson blev till slut 
undertecknat.
• Kårens hemsida hade 2014-12-31 totalt haft 7.463 besök varav 1.978 skett 
under 2014. Antalet reportage har varit 14 och 213 nya bilder har införts. Ett 
stort tack till alla som arbetar med vår populära hemsida! 
• Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter , dam/herrklubb 
och sponsorer .
• Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo 
Musikkår ett framgångsrikt år 2015. 

                             Per-Ola Ålstam                            Jonas Ålstam
                                    Ordf.                                             v.ordf.

                             Lars Axmon                                  Eva Henell
                                   Kassör                                           Sekr.

 

Bilaga:

Gunnebo Musikkår 2014

1.    24/1            Julgransväng                 Gunnebo 
2.    22/3            Musikcafé                       Gunnebo
3.    17/4            Påskparad                      Västervik
4.      1/5            Maj i By                           Gunnebo
5.      1/5            Demonstration               Västervik
6.      3/6            Bruksparken                   Ankarsrum
7.      6/6            Nationaldagen                Västervik
8.    11/6            Stadsparken                   Västervik
9.    15/6            Hembygdsdag                Västrum
10.  15/6            Gränsö                            Västervik
11.    9/8            Kick Off                           Eksjö
12.  30/8            Gunnebo Ind. 250 år      Gunnebo
13. 19/10           Bryggaren                       Västervik
14. 29/11           Frälsningsarmén            Västervik
15. 7/12             Gladhammars Kyrka      Gladhammar

Antal repetitioner:       våren 2014    15 
                                     hösten 2014   13
                                    _______________ 
                                     totalt               28Medeltal närvarande per repetition: 31

Antal besök på Hemsidan t o m 2014-12-31:       7.463  (1.978 under 2014)
 
Antal reportage på Hemsidan 2014:    14 st

Antal foton på Hemsidan 2014:           213 st