"Sophisticated Ladies"  Gunnebo Musikkår Bryggaren 28 Okt 2017
 

Gunnebo Musikkår 60 År 2016

Tattoo Eksjö 2014
 

Minnen från vänorten Tönder i Danmark 24-27 Maj 2001