Styrelsen och funktionärer


 Ordf.                  Malin Nordlund                   073-0811944

Vice ordf.           Per-Ola Ålstam                    070-6374529            

Kassör               Tommy Olofsson                070-3434491

Sekr                    Eva Henell                           070-2654654

Suppl                 Tommy Persson                  070-4284169

Suppl                 Jonas Ålstam                       070-3302529
Suppl                 Anders Nilsson                    070-5089120

Revisor              Patrik Ålstam

Revisor              Christer Westerberg            072-3328608

 
Dirigent             Annika Ronngaard         070-5178630

v. Dirigent         Tomas Åstrand               070-3830939

v. Dirigent          Peter Andersson            070-5609206


Mtrl.förv.            Sören Jonsson               076-1270704

Notbibl.              Sören Jonsson               076-1270704

Notbibl.              Anders Ålstam                0490-23881
Notbibl.              Ivan Persson                  076-3687173

Hemsidan
           Jan Björkman                 070-5517885