Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2013.

Styrelsen har bestått av:

Ordförande                       Per-Ola Ålstam
Vice ordförande               Eva Henell
Kassör                              Lars Axmon
Sekreterare                       Ivan Persson
Vice sekreterare              Tommy Persson
Styrelsesuppleanter        Tommy Olofsson  
                                          Jonas Ålstam
Revisorer har varit          Sven-Erik Andersson  
                                          Christer Westerberg
Dirigent                             Gunnar Andersson
Vice dirigenter                 Thomas Åstrand  
                                          Peter Andersson
                                          Annika Ronngaard


Antalet aktiva medlemmar var vid årets slut 47.

Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten men varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor.
Kåren har under året genomfört 29 repetitioner med en närvaro av i medeltal 30 medlemmar vilket är mycket glädjande.
Totalt har kåren samlats 14 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster. V.g. se bil.
Bland framträdanden kan nämnas.

Året inleddes med sedvanlig julgranssväng i Gunnebo Folkets Hus.
Vårt 30-årsjubilerande Musikcafé den 9 mars blev succé. Ett utsålt Gunnebo Folkets Hus bjöds på varierande underhållning av Musikkåren och Glapack. Speciellt inbjudna gäster var Västerviks Manskör som fick representera att  just de första Musikcaféerna arrangerades tillsammans med numera nedlagda Gunnebo Manskör.

Påskparaden på Skärtorsdagen blev en kylslagen historia men med stor uppslutning av barn som marscherade tillsammans med kåren och pyntade påskträdet på Stora Torget.
Tiden för avmarsch 1:a maj morgonen hade senarelagts vilket blev lyckat då många Gunnebobor följde med på promenaden och lyssnade till konserten vid Centrum. Några av kårens respektives damer bjöd därefter in till frukost med kungstårta i Folkets Hus. Detta initiativ blev mycket uppskattat varför kåren hoppas på en fortsättning.
Konserten i Ankarsrums Brukspark lockade liten publik i den kylslagna kvällen.
Vid nationaldagsfirandet i Stadsparken hade vi premiär på musikstycket Tjuststad/Hemstad (Västervikssången) vilken Birger Börjesson skrev till Västerviksutställningen 1933. Gunnar Andersson hade gjort ett fint arrangemang och Roger Appelqvist sjöng stycket till vårt ackompanjemang inför stor publik.
Våren avslutade med Hembygdsdag i regn i Västrum men när vi på eftermiddagen spelade vid Gränsö Slott lyste en värmande sol.

Höststarten inleddes med ”Kick off” till Idö tillsammans med våra respektive. Vi vandrade runt och åt god mat och planerade inför höststarten.
Söndagen den 20 oktober gjorde vi en mycket fin konsert i Bryggaren. Stor publik och med Ingrid Lindebratt som sångsolist.
Året avslutades med Ungdomsmässa på Frälsningsarmén och en stämningsfull Adventskonsert i Gladhammars Kyrka då även vinterns första snöfall föll över nejden.      

Under Idöresan uppvaktades Jan Marberg vilken under sommaren fyllt 50 år. Jan fick kårens standar och present under stort bifall.
Det ekonomiska läget för kulturskolan försämrades drastiskt i början av året genom kommunala besparingar och läget blev så prekärt att reducering av lärartjänster aktualiserades vilket kunde medföra att hela instrumentgrupper skulle sakna kompetenta lärare. Styrelsen kunde ej acceptera detta och efter intensiva diskussioner med kommunledningen och tillsammans med kulturskolan erhöll denna ytterligare medel som till en del räddade den uppkomna situationen. Gunnebo Musikkår är besviken på att det var endast vi som tog tag i den här frågan. Sannolikt hade det betytt mera om andra som får sin rekrytering från kulturskolan hade reagerat. Vi kommer vid behov att aktivt delta i diskussionerna inför kommande budgetår.
Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse. Vi kan dock konstatera att kårens ekonomi är god icke minst genom alla medlemmars uppoffrande arbete för kåren. Under året har ett flertal sponsoravtal tecknats.

Två styck nya B-kornetter har kåren inköpt under året.

Kårens hemsida har t o m 2013-12-31 haft 5.485 besök. Under året har gjorts 16 reportage och införts 250 nya foton. Vi tackar alla som nedlagt arbete med vår populära hemsida.

Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter , dam/herrklubb och sponsorer .
Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår ett framgångsrikt år 2014.  


                                    Per-Ola Ålstam                                             Eva Henell                                  
                                                 Ordf.                                                             v.ordf.

                                         Lars Axmon                                                  Ivan Persson
                                               Kassör                                                          Sekr.
     
          

                                                                           
Bilaga:

                                                                        

Gunnebo Musikkår 2013

23/1  Julgransväng  Gunnebo. 9/3  Musikcafé  Gunnebo.  28/3  Påskparad  Västervik.
1/5   Maj By  Gunnebo.  1/5  Demonstration  Västervik.  28/5  Bruksparken  Ankarsrum.
6/6  Nationaldagen  Västervik.  16/6  Hembygdsdag  Västrum.  16/6  Gränsö  Västervik.
18/6  Stadsparken  Västervik.  17/8  Kick Off  Idö.  20/10  Bryggaren  Västervik.
30/11  Frälsningsarmén  Västervik.  8/12  Gladhammars Kyrka  Gladhammar.Antal repetitioner:        våren   2013  15
                                    hösten 2013  14
                                     _____________
                                    totalt             29

Medeltal närvarande per repetition:  30
Antal besök på Hemsidan t o m 2013-12-31:    5.485
Antal reportage på Hemsidan 2013:    16 st
Antal foton på Hemsidan 2013:        250 st