Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2012.

 

Styrelsen har bestått av:

 

Ordförande Per-Ola Ålstam

Vice ordförande Eva Henell

Kassör Lars Axmon

Sekreterare Ivan Persson

Vice sekreterare Tommy Persson

Styrelsesuppleanter Tommy Olofsson

Jonas Ålstam

Revisorer har varit Sven-Erik Andersson

Christer Westerberg

Dirigent Gunnar Andersson

Vice dirigenter Thomas Åstrand

Peter Andersson

Annika Ronngaard

 

Antalet aktiva medlemmar var vid årets slut 48, vilket var oförändrat mot föregående år.Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten men varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor.Kåren har under året genomfört 29 repetitioner med en närvaro av i medeltal 32 medlemmar vilket är mycket glädjande.

 

Totalt har kåren samlats 16 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster.V.g.se bil.                                                                                                      

 

Bland framträdanden kan nämnas:

Vårt 29:e Musikcafé tillsammans med GlaPack lockade stor publik.

Påskparaden på Skärtorsdagen har blivit en tradition och många marscherade till Stora Torget för att pryda Påskträdet.

 

Maj i by 1:a maj morgonen i Gunnebo genomfördes inför en gles skara Gunnebobor. Även demonstrationen i Västervik var ganska dåligt besökt.

 

Konserten i Bruksparken i Ankarsrum blev en kylslagen historia där kaffet i pausen verkligen värmde frusna musikanter och publik.

 

Sveriges Nationaldag lockade mycket publik till Stadsparken.

 

Den intensiva våren avslutades med Hembygdsfest i Västrum och konsert vid Gränsö Slott där vi hittade en skyddad plats i den starka blåsten.

 

Hösten startade med en mycket lyckad resa "Ut i det blå" med våra respektive. Temat var Puff, Tut och Blås och inleddes med en resa till Tranås där ångbåten väntade för en färd på Sommen med strandhugg för lunch. Göran och Eije spelade dragspel och allsången klingade över Sommens vågor. Färden fortsatte till Eksjö Tattoo där både utländska och svenska kårer bjöd på ett fint program. Ett stort tack till vår duktiga "festkommitté"!

 

Vi spelade även för BostadsBolaget vid Vapengränd och Terra Nova.

 

Den 28 oktober gav vi en välbesökt konsert i Bryggaren med temat "Vår bästa tid är nu". Flera av kårens egna förmågor framträdde som solister.

 

Spelåret avslutades på Frälsningsarméns Julmässa och en stämningsfull Adventskonsert i en fullsatt Gladhammars Kyrka.

 

Under året har kåren uppvaktat Västerviks Manskör med standar och blommor vilken firade sitt 100 års jubileum i en fullsatt S:t Petri kyrka med Loa Falkman som solist. Västerviks Orkesterförening uppvaktades vid deras 80 års firande.

 

Samarbetet med Kulturskolan och en sommarorkester går kärvt. Bl a nya besparingskrav från kommunen gör att hela projektet får avvakta.

 

Vid årsmötet 2012 slutade en av kårens veteraner Bertil Björkvik efter att ha varit verksam ända sedan starten 1956. Bertil utsågs av årsmötet till hedersmedlem i kåren.

 

Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse. Vi kan dock konstatera att kårens ekonomi är god icke minst genom alla medlemmars uppoffrande arbete för kåren.

 

Kårens hemsida har blivit mycket populär. 3.259 besök har skett från starten t o m 12-12-31.

 

Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter, damklubb och sponsorer.

Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår ett framgångsrikt år 2013.

                                                                        Per-Ola Ålstam                   Eva Henell

                                                                                 Ordf.                                  v.ordf.

                                                                         Lars Axmon                      Ivan Persson

                                                                               Kassör                                   Sekr.

 

Bilaga : Gunnebo Musikkår 2012

27/1 Julgransväng Gunnebo 31/3 Musikcafé Gunnebo 5/4 Påskparad Västervik 1/5 Maj i By Gunnebo

1/5 Demonstration Västervik 22/5 Bruksparken Ankarsrum 6/6 Nationaldagen Västervik

12/6 Stadsparken Västervik 17/6 Hembygdsdag Västrum 17/6 Gränsö Slott Västervik

11/8 Kick Off - Puff,tut o blås Tranås, Eksjö 2/9 Vapengränd Västervik 2/9 Terra Nova (B-Bolget) Västervik 28/10 Bryggaren Västervik

1/12 Frälsningsarmén Västervik 9/12 Gladhammars Kyrka Gladhammar

 

                                                    Antal repetitioner: våren 2012 15      hösten 2012 14

 

                                                           Medeltal närvarande per repetition: 32