Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2011.

 

Styrelsen har bestått av:

 

Ordförande Per-Ola Ålstam

Vice ordförande Eva Henell

Kassör Lars Axmon

Sekreterare Ivan Persson

Vice sekreterare Tommy Persson

Styrelsesuppleanter Tommy Olofsson

Jonas Ålstam

Revisorer har varit Sven-Erik Andersson

Christer Westerberg

Dirigent Gunnar Andersson

Vice dirigenter Thomas Åstrand

Peter Andersson

Annika Ronngaard

 

Antalet aktiva medlemmar var vid årets slut 48, en glädjande ökning med 3 st sedan föregående år. Genom att vi varit "aktiva" har vi även lyckats hitta nya medlemmar utanför Kulturskolan.Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten men varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor.Kåren har under året genomfört 29 repetitioner med en närvaro av i medeltal 29 medlemmar.Totalt har kåren samlats 20 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster.

V.g. se bil.                                                                                                                                                                                           Bland framträdanden kan nämnas:

Spelåret inleddes med julgranssväng i Gunnebo Folkets Hus.

Vårt musikcafé tillsammans med GlaPack lockade stor publik. Vårt café får idel lovord icke minst tack vare fin service från våra medlemmars respektive.

 

Påskparaden på skärtorsdagen lockade många påskkärringar och påskgubbar som marscherade ner till torget och hjälptes åt att pryda påskträdet.

 

Maj månad blev mycket intensiv med Maj i by, demonstration, invigning av sparbankens ombyggda lokaler i Gamleby, konsert i Gladhammars kyrka, bruksparken i Ankarsrum, firande av BostadsBolagets 40-årsjubileum där våra trumpetare även blåste fanfar vid invigningen av nya kommunhuset.

Vår konsert i Stadsparken lockade stor publik och vårterminens konserter avslutades vid Gränsö Slott där konserten fick hållas inomhus p g a regn och blåst.

 

Höstterminen startade med en kickoff på Hasselö där vår duktiga festkommitté inbjöd medlemmar med respektive till en härlig utflykt med strålande väder och rundtur på ön i form av Remmalag.

 

Den 23 oktober gav kåren en mycket välbesökt konsert i Bryggaren med temat "Ovan regnbågen – musik från film och mucial". Sångsolist var Lena Strömbäck som framförde ledmotiv ur bl a Titanic och Evita.

 

Spelåret avslutades med att vi andra söndagen i advent, förutom traditionell konsert i Gladhammars kyrka, även spelade i Hallingebergs kyrka.

 

Under året har följande medlemmar erhållit vårt standar:

Tommy Larsson 50 år, Göthe Medner 80 år och Peter Andersson 50 år.

 

Samarbetet med Kulturskolan fortsätter. Fortfarande gäller planerna att få till en sommarorkester 2012.

 

Kåren har för bl a detta projekt sökt och kommer att få bidrag från Västerviks Folketsparksförening.Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.Vi kan dock konstatera att kårens ekonomi är god icke minst genom alla medlemmars uppoffrande arbete för kåren.

 

Kåren har med Kultur- och Fritidsförvaltningen tecknat ett nytt tvåårigt avtal för ersättning till vår dirigent. Ett treårigt avtal har tecknats med BostadsBolaget sam ett ettårigt avtal med Tjustbygdens Sparbank. Från studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet har erhållits cirka 5.000 kronor tack vare fint förda närvarolistor av Eva Henell och Tommy Olofsson.

 

Kåren har under hösten öppnat en egen hemsida: www.gunnebomusikkår.se. Jan Björkman har genomgått utbildning samt lagt ner ett fantastiskt arbete att upprätta hemsidan. Magnus Svensson har bidragit med mängder av foton och Ola Ålstam med texter och referat. Sidan är mycket populär och hade cirka 1.000 besökare under de två första månaderna. Styrelsen hoppas att alla medlemmar bidrar med material till vår hemsida.

 

Nytt avtal har tecknats med vår dirigent Gunnar Andersson. Avtalet omfattar 1 år samt ytterligare 1 optionsår.

 

 Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter, damklubb och sponsorer.Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår ett framgångsrikt år 2012.

 

                                                      Per-Ola Ålstam             Eva Henell

                                                            Ordf.                           v.ordf.

 

                                                      Lars Axmon                Ivan Persson

                                                            Kassör                          Sekr.

 

 

 

Bilaga:

 

Gunnebo Musikkår 2011

 

28/1 Julgransväng Gunnebo 2/4 Musikcafé Gunnebo21/4 Påskparad Västervik 1/5 Maj i By Gunnebo 1/5 Demonstration Västervik 7/5 Sparbanken Gamleby15/5 Gladhammars Kyrka Gladhammar24/5 Bruksparken Ankarsrum28/5 BostadsBolaget 40 år Västervik 6/6 Nationaldagen Västervik15/6 Stadsparken Västervik19/6 Hembygdsdag Västrum19/6 Gränsö Slott Västervik27/8 Kick Off Hasselö31/8 Bruksgården Gunnebo10/9 Gunnebo Idrottsplats Gunnebo23/10 Bryggaren Västervik26/11 Frälsningsarmén Västervik 4/12 Hallingebergs Kyrka Hallingeberg 4/12 Gladhammars Kyrka Gladhammar