Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2010.

Styrelsen har bestått av

 

Ordförande Per-Ola Ålstam

Vice ordförande Eva Henell

Kassör Lars Axmon

Sekreterare Ivan Persson

Vice sekreterare Tommy Persson

Styrelsesuppleanter Tommy Olofsson

Jonas Ålstam

Revisorer har varit Sven-Erik Andersson

Christer Westerberg

Dirigent Gunnar Andersson

Vice dirigenter Thomas Åstrand

Peter Andersson

Annika Rickardsson

 

Antalet aktiva medlemmar var vid årets slut 45, en glädjande ökning med 2 st sedan föregående år. Flera ungdomar har tillkommit från Kulturskolan.Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten men varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor.Kåren har under året genomfört 29 repetitioner med en närvaro av i medeltal 30 medlemmar.Totalt har kåren samlats 18 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster. V.g. se bilaga nere på sidan.

 

Bland framträdanden kan nämnas:

En välbesökt kyrkokonsert i Hallingebergs Kyrka. En konsert med samma program framfördes även i Maj i Gladhammars Kyrka. Kårens musikcafé, med Glapack som gäster, var mycket uppskattat och välbesökt. Som vanligt svarade kårmedlemmarnas respektive för en bra service till cafégästerna. Kåren var för första gången på många år ledig på valborgsmässoaftonen men spelade 1:a Maj i Gunnebo och Västervik. Den 7 maj inbjöd vår eminenta festkommitté alla medlemmar med respektive till en härlig kväll på Restaurangskolan. God mat och förträfflig underhållning gjorde att kvällen blev mycket lyckad. Vårsäsongen avslutades med Västrums Hembygdsdag och samma eftermiddag konsert vid Gränsö Slott. Programkommittén gjorde ett mycket fint arbete under sommaren och presenterade ett publikvänligt program vilket framfördes inför nästan fullsatt salong i Bryggaren den 14 november. Lena Strömbäck och Roger Appelqvist var sångsolister och Peter Andersson framförde med bravur The happy cyclist med en cykelklocka monterad på en gammal militärcykel som soloinstrument.

 

Tidigare under hösten stärkte vi konditionen och vår lungkapacitet med en välordnad promenad i Ankarsrumsskogarna där Mona och Sven-Erik som vanligt lagt ner ett fint arbete. Musikåret avslutades med en välbesökt adventskonsert i Gladhammars Kyrka.

Kåren uppvaktade Överums Musikkår vid deras 60-årsjubileum i Vallonen.Samarbetet med Kulturskolan fortsätter. Några ungdomar medverkade vid vår konsert i Stadsparken och framförde tillsammans med kåren ett antal musikstycken. Planeringen fortsätter med att kanske under sommaren 2012 få till en sommarorkester tillsammans med Gunnebo- och Överums Musikkårer. Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse. Trots mindre antal framträdanden är kårens ekonomi god. Vi har bl a erhållit notbidrag från SOF. Kåren har under året tecknat ett treårigt sponsoravtal med Gunnebo Industrier AB samt ettårigt avtal med Tjustbygdens Sparbank. Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter, damklubb och sponsorer.Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår ett framgångsrikt år 2011.

 

 

Bilaga;

 

Gunnebo Musikkår 2010

22/1 Julgranssväng Gunnebo 28/3 Hallingebergs kyrka Hallingeberg 1/4 Påskparad Västervik 10/4 Musikcafé Gunnebo 1/5 Maj i by Gunnebo 1/5 Demonstration Västervik 7/5 Vårfest Rest.skolan Västervik 16/5 Gladhammars kyrka Gladhammar 25/5 Bruksparken Ankarsrum  6/6 Nationaldagen Västervik 15/6 Stadsparken Västervik 20/6 Hembygdsdag Västrum 20/6 Gränsö Slott Västervik 19/8 Bruksgården Gunnebo 21/8 Utflykt Ankarsrum 14/11 Bryggaren Västervik 27/11 Frälsningsarmen Västervik 5/12 Gladhammars kyrka Gladhammar

 

Antal repetitioner: våren 2010 15,  hösten 2010 14,  totalt 29.

 

Medeltal närvarande per repetition: 30