Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten
under 2023. 

Styrelsen har bestått av:
Ordförande Malin Nordlund
Vice ordförande Per-Ola Ålstam
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Jonas Ålstam, Tommy Persson, Anders Nilsson
Revisorer har varit Christer Westerberg och Patrik Ålstam
Dirigent Annika Ronngaard
Vice dirigenter Peter Andersson, Thomas Åstrand

År 2023 kunde vi för första gången sedan pandemins utbrott starta med repetitioner i januari och genomföra verksamheten under året enligt planering.
 
Årets första konsert var musikcafé i Gunnebo Folkets hus 2 april som tyvärr inte blev lika stor publiksuccé som förra året, men det var ändå en bra och uppskattad konsert. Det var 40-årsjubileum för kårens musikcafé eftersom 1984 var första året som musikkåren (tillsammans med dåvarande Gunnebo manskör) genomförde ett musikcafé i Gunnebo. Som årets pausunderhållning hade vi Kulturskolans flöjtensemble. Vi tycker att det är roligt att samarbeta med Kulturskolans olika grupper och hoppas att det är en tradition som kan hålla i sig.
 
Efter musikcaféet följde de sedan tidigare traditionella spelningarna på Påskparaden i Västervik och 1:a maj både i Gunnebo och i Västervik. I Gunnebo fick morgonspelningen flytta inomhus, till Folkets hus, på grund av tråkigt regnväder. Den publik som trotsat vädret och letat sig ut bjöds på fika av Marianne och Lennart och var väldigt nöjda. Lagom till marschen i Västervik så klarnade det upp.
 
Nytt för året var att vi bytte ut spelplatsen för en av våra försommarkonserter från Ankarsrum till äldreboendet på Dalsvägen i Gunnebo. Vi blev väldigt väl emottagna där och efter att vi framfört vårt sommarprogram så blev vi bjudna på fika med en kakbuffé med 7 sorters kakor.
 
Nationaldagen bjöd på ovanligt varmt och soligt väder och vi genomförde firandet i uniform med kortärmad skjorta. Vårterminens avslutande konserter var Sommarkonsert i Stadsparken 13 juni slutligen sommarkonsert på Gränsö slott som på grund av (efterlängtat) regn flyttades inomhus. Efter avslutad konsert hade kårens festkommitté ordnad med en jättefin sommarfest för kårens medlemmar och respektive, med trerätters middag i slottets festsal.
 
Efter sommaruppehåll återupptogs repetitionerna och 29:e oktober bjöd vi in till höstkonsert i Bryggaren. Konserten hade namnet ”Våra solister” och innebar att vi hade hela sex olika solistnummer under konserten, med musikkårens egna musiker som solister.  
 
Höstterminen avslutades, enligt tradition, med julkonserter.  Vårt deltagande på Frälsningsarméns julmässa hade i år 50-årsjubileum vilket uppmärksammades genom ett festligt konfettiregn innan vi började spela. Spelåret avslutades sedan med en julkonsert i Gladhammars kyrka tillsammans med Västerviks manskör.
 
Vi har under året haft fokus på samarbete och stöd till musikalisk barn- och ungdomsverksamhet, i Kulturskolan, LUBO (Länsungdomsblåsorkestern) och Hultsfreds sommarorkester.

·      Antalet medlemmar var vid årets slut 34 st.
·      Antalet spelningar var 11 stycken.
·      Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten.
·      Årsmöte genomfördes 14 mars
·      Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
·      Malin Nordlund fyllde under året 50 och uppvaktades med blommor och musikkårens standar.


Styrelsen vill rikta ett stort tack till musiker och dirigenter i kåren med hopp om att vi under 2024 ska kunna hålla igång vår härliga gemenskap och musikaliska verksamhet!

Malin Nordlund  Per-Ola Ålstam
Ordf.                      v.ordf.

Tommy Olofsson  Eva Henell
Kassör                      Sekr.

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten
under 2022.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Malin Nordlund
Vice ordförande Per-Ola Ålstam
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Jonas Ålstam, Tommy Persson, Anders Nilsson
Revisorer har varit Christer Westerberg och Patrik Ålstam
Dirigent Annika Ronngaard
Vice dirigenter Peter Andersson, Thomas Åstrand

År 2022 inleddes med att en omfattande smittspridning inom pandemin gjorde att vi
bedömde oss för att skjuta på repetitionsstarten lite. Repetitionerna kom igång 1:a
mars och då hade vi ett välfyllt konsertprogram att få på plats.
Väl värt att nämna är att vi 9:e april hade musikcafé i Gunnebo folkets hus som efter
en sviktande publiktrend innan pandemin, blev en väldigt rolig överraskning
publikmässigt. Det kom ca 180 personer och det krävdes insatser både för att ordna
sittplatser och för att ordna fikabröd till fler personer än vi hade räknat med. Särskilt
TACK till de av våra respektive som hjälpte till med kaffeserveringen!
Efter musikcaféet följde de sedan tidigare traditionella spelningarna på Påskparaden
och 1:a maj både i Gunnebo och i Västervik. 10:e maj uppmärksammade vi för första
gången Blåsmusikens dag genom att, tillsammans med Kulturskolans blåsorkester,
spela utanför Ica Maxi. Därefter följde senvårens/försommarens vanliga konserter i
Bruksparken i Ankarsrum, Nationaldagsfirande i Västervik, Sommarkonsert i
Stadsparken och Parkkonsert på Gränsö slott. Västrums hembygdsförening har flyttat
sin hembygdsdag till slutet av sommaren, så den spelningen blev nog en långvarig
tradition som upphörde under pandemin.
Efter sommaruppehåll återupptogs repetitionerna och 23:e oktober bjöd vi in till
höstkonsert i Bryggaren. Konserten hade namnet ”Tidsmaskinen - en resa i tiden med
Gunnebo musikkår” och innebar att vi inledde med filmmusik från ”Tillbaka till
framtiden” följt av musik från 1700-talet och fram till nutid.
Höstterminen avslutades, också enligt tidigare tradition, med julkonserter på
Frälsningsarmén och i Gladhammars kyrka.

 Antalet medlemmar var vid årets slut 33 st.
 Antalet spelningar var 12 stycken.
 Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten.
 Årsmöte genomfördes 4 maj
 Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
 Kårens hemsida har haft 18437 besök vilket är en ökning under året med ca
1500 besök. Ett stort tack till er som arbetar med vår populära hemsida!
 Annika Ronngaard fyllde under året 50 och uppvaktades med blommor och
musikkårens standar.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till musiker och dirigenter i kåren med hopp om att
vi under 2023 ska kunna hålla igång vår härliga gemenskap och musikaliska
verksamhet!

Malin Nordlund  Per-Ola Ålstam
Ordf.                      v.ordf.

Tommy Olofsson  Eva Henell
Kassör                      Sekr.

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2021.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Malin Nordlund
Vice ordförande Per-Ola Ålstam
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Jonas Ålstam, Tommy Persson, Anders Nilsson
Revisorer har varit Christer Westerberg och Patrik Ålstam
Dirigent Annika Ronngaard
Vice dirigenter Peter Andersson, Thomas Åstrand


År 2021 inleddes med att pandemin fortfarande gjorde att vi bedömde att det enda
möjliga var att fortsätta att ha all verksamhet på paus. En bit in på vårterminen togs
beslut att vi inte skulle försöka att få igång några repetitioner innan sommaren och de
traditionella vår/sommarspelningarna blev därför inställda även detta år. Beslutet
visade sig vara rätt då olika restriktioner gjorde att även de föreningar som brukar
anlita oss och våra samarbetspartners fick ställa in och ändra uppgjorda planeringar.
31 augusti startade vi igång med repetitioner och vi satt inledningsvis nere på golvet i
Gunnebo folkets hus för att kunna hålla avstånd. En riktigt glad överraskning var att
det kom hela 26 spelsugna musiker till första repetitionen och vi fick till och med hälsa
ett par nya medlemmar välkomna under hösten. Några av de äldre medlemmarna kom
tyvärr inte tillbaka efter den ofrivilligt långa pausen. Det är såklart svårt att säga om de
avgångarna kanske hade skett ändå, även utan pandemi-paus.
Repetitionerna gick över förväntan bra under hösten och 14 november bjöd vi in till
höstkonsert i Bryggaren. Konserten hade namnet ”Hälsning till Gunnebo” efter en
gammal marsch som kårens förste musikaliska ledare John Qvist skrev för mer än 100
år sedan. Det har varit en lång process att arrangera den till spelbart skick för vår
nuvarande musikkår och med Ingemar Badmans hjälp har vi nu fått en alldeles egen
marsch som speglar kårens långa historia. Konserten fick många fina omdömen från
publiken som dessutom innehöll en del tidigare medlemmar och därmed väl får anses
vara extra nitiska kritiker.
Efter höstkonserten övergick vi som vanligt till julmusiken och vi hade de båda
traditionella adventskonserterna på schemat, Frälsningsarmén och Gladhammars
kyrka. Konserten på Frälsningsarmén genomfördes och var uppskattad. Upplägget var
ändrat och även om vi nog saknade lotterierna lite så blev det en väldigt fin konsert
med olika musikaliska inslag. När det sedan blev dags för terminens avslutande
konsert i Gladhammar så var det inte pandemin som satte käppar i hjulet, utan vädret.
En riktig snöstorm gjorde att vi till slut fick lov att ställa in.

Nu när året är avslutat så vet vi att pandemin tog ny fart och att det återigen är osäkert
hur det kan tänkas bli med konserter en tid in på 2022. Vi är därmed extra glada att vi
faktiskt kunde genomföra både en riktig höstkonsert och adventsspelningen på
Frälsningsarmén.


 Antalet medlemmar var vid årets slut 40 st.
 Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten.
 Ett försenat årsmöte genomfördes 28:e september.
 Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
 Kårens hemsida har haft 16879 besök vilket är en ökning under året med ca 700
besök, vilket får anses vara bra särskilt med tanke på att det inte har varit
särskilt mycket verksamhet att redovisa på hemsidan i år. Ett stort tack till er
som arbetar med vår populära hemsida!
 Två medlemmar har under året fyllt 80 år och har uppvaktats med blommor;
Lars Axmon och Jan Björkman.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till musiker och dirigenter i kåren med hopp om att
vi under 2022 ska kunna hålla igång vår härliga gemenskap och musikaliska
verksamhet!

Malin Nordlund  Per-Ola Ålstam  Tommy Olofsson   Eva Henell
   Ordf.                    v.ordf                        Kassör.             Sekt    

 

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten  under 2020. 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande Malin Nordlund  
Vice ordförande Per-Ola Ålstam  
Kassör Tommy Olofsson 
Sekreterare Eva Henell 
Styrelsesuppleanter Jonas Ålstam, Tommy Persson, Anders Nilsson Revisorer har varit Christer Westerberg och Patrik Ålstam 
Dirigent Annika Ronngaard 
Vice dirigenter Peter Andersson, Thomas Åstrand
 

Året 2020 började som ett vanligt år och vid styrelsemöte 14:e januari planerades  vårterminens repetitioner och framträdanden. Åtta framträdanden planerades att  genomföras under vårterminen och utöver det planerades en spelning för föreningen  Norden i augusti och höstkonsert i oktober. Även samverkan med LUBO  (Länsungdomsblåsorkestern) planerades och 23-24:e januari var det god uppslutning  från kåren vid LUBO’s repetitionshelg med avslutande konsert i kyrkan. För oss som  medverkade var detta en härlig upplevelse som vi mer än gärna vill återuppleva.  

Strax därefter började nyheterna fyllas om information om Corona och sakta men  säkert började vi förstå att detta skulle komma att påverka även vår verksamhet.  Planering för såväl musikcafé som för årsmöte var så gott som helt klar när vi  tvingades inse att det inte fanns någon annan lösning än att helt pausa kårens  verksamhet. 10:e mars blev sista repetitionen och vi trodde då att det som skulle  krävas var en kortare paus på någon eller några månader. Detta visade sig ju tyvärr  vara helt fel och nuläget, precis ett år senare, är ju att vi fortfarande inte vet när vi kan  komma igång med repetitioner och konserter igen och vårt hopp ställs till god  vaccinationsframgång.  
Trots pandemi så fick Gunnebo musikkår genom en sextett möjlighet att vara med på  ett annorlunda nationaldagsfirande. Det var Länsmusiken i Kalmar Län som  genomförde och filmade ”Smalspårsresan 6:e juni”. En sextett från kåren underhöll  med ett litet program vid järnvägsstationen i Verkebäck. Ett väldigt trevligt avbrott i  dessa tider utan orkestermusik! 


Antalet medlemmar var vid årets slut 42. 
∙ Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten.  
∙ Ett försenat årsmöte genomfördes 21:a oktober. 
∙ Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse. ∙ Kårens hemsida har haft 16197 besök vilket är en ökning under året med ca 500  besök, vilket får anses vara bra särskilt med tanke på att det inte har varit 
särskilt mycket verksamhet att redovisa på hemsidan i år. Ett stort tack till er  som arbetar med vår populära hemsida!  
∙ Tre medlemmar har under året fyllt 80 år; Ivan Persson, Per-Ola Ålstam och  Göran Rosenmüller och en mycket saknad medlem har tyvärr lämnat oss under  året; Sven-Erik ”Baltzar” Andersson.  

Styrelsen vill rikta ett stort tack till musiker och dirigenter i kåren med hopp om att  vi under 2021 ska kunna återuppta vår härliga gemenskap och musikaliska  verksamhet!  
Malin Nordlund Per-Ola Ålstam Ordf. v.ordf. 
Tommy Olofsson Eva Henell 
      Kassör               Sekr.

 Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2019.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Malin Nordlund 
Vice ordförande Per-Ola Ålstam  
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Jonas Ålstam, Tommy Persson, Anders Nilsson
Revisorer har varit Sven-Erik Andersson, Christer Westerberg
Dirigent Annika Ronngaard
Vice dirigenter Peter Andersson, Thomas Åstrand
Antalet medlemmar var vid årets slut 43.


Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten. Dessutom har styrelsen varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor. 
Kåren har under året genomfört 25 repetitioner med en närvaro av i medeltal 26 medlemmar, vilket är en nedgång med 1 mot föregående år. 
Totalt har kåren samlats 15 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster. V.g. se bilaga. 
Bland framträdanden kan nämnas:
Årets musikcafé med officiell avtackning av kårens ordförande Per-Ola Ålstam. Jan Björkman och Roger Appelqvist underhöll i pausen. Antalet besökande samt kostnadsutvecklingen måste i fortsättningen ses över för att detta arrangemang skall ge en meningsfull och ekonomisk hållbarhet.
Påskparaden på Skärtorsdagen lockade rekordstor publik, uppskattningsvis 1500 personer.
Maj i By i Gunnebo  (även i år med start vid Folkets Hus, p g a nybyggnationen av Dalsgården) och 1:a maj demonstrationen i Västervik genomfördes i uppehållsväder trots att det regnade mellan de båda spelningarna. Några av kårens respektive bjöd traditionsenligt på kaffe, mackor och tårta vilket blev mycket uppskattat.
Den 28 maj framträdde kåren i Bruksparken Ankarsrum i härligt försommarväder.
Nationaldagen firades i Stadsparken med stor publik och i strålande (nästan onödigt varmt) sommarväder. Uniformsjackorna lämnades hemma och vi genomförde marschen i kortärmad skjorta.
Den 11 juni var det dags för vår numera traditionella Stadsparkskonsert, i år i samarbete med Kulturskolan i Västervik och Musikskolan i Hultsfred. Inte mindre än 23 barn och ungdomar deltog i konserten som tyvärr fick genomföras  i kyligt och blåsigt väder vilket påverkade publiktillströmningen. 
Vårsäsongen avslutades med Västrums Hembygdsdag och konsert
vid Gränsö Slott. På Gränsö flyttades i år vår spelplats så att vi hade stranden och havet som kuliss och en mycket stor publik på Slottscaféet och i parken kunde sitta så att de både såg och hörde oss i strålande solsken. 
Hösten inleddes den 17 september med att vi spelade på Tjustgårdens 20-årsjubileum. För 20 år sedan var det Gunnebo musikkår som invigde det nya äldreboendet. 
Vår konsert i Bryggaren den 27 oktober hade temat ”Jorden runt” och blev mycket uppskattad av publiken.
Året avslutades med Adventskonserter på Frälsningsarmén och andra Advent i Gladhammars kyrka inför en mycket stor publik. 
Per-Ola Ålstam lämnade, efter drygt 40 år som ordförande i kåren sin post och som till ny ordförande valdes Malin Nordlund. Per-Ola avtackades dels vid årsmötet och dels en mer offentlig avtackning vid musikcafét då han överraskades och fick en skulptur av K G Petersson i gåva av kåren. Skulpturen föreställer en saxofonspelare som konstnären döpt till Ola. 
Särskilt glädjande är att kåren, genom samarbete med Kulturskolan, LUBO (länsungdomsblåsorkestern) och Hultsfreds sommarorkester, har lyckats rekrytera två nya musiker som sänker medelåldern i kåren betydligt. Välkomna Vidar och Melker!
Kårens festkommitté har under året planerat två fina utflykter. Dels en kickoff-resa till Louis de Geerhallen i Norrköping där vi efter teatersupé fick njuta av härlig musik av Ennio Morricone, framförd av The Milano Festival Opera.
Dels en resa till Tattoo i Linköping i september. Båda resorna var mycket uppskattade av de musikanter som deltog.
Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
Under året har en femtioåring i kåren uppvaktats med vårt standar, nämligen Patrik Ålstam. Även Jesper Sörensen uppvaktades med vårt standar, men på sin 70-årsdag. Detta då han inte tidigare hade fått standaret. Två stycken 80-åringar har också uppvaktats, nämligen Gunnar Andersson och Roger Appelqvist.  
Kårens hemsida har haft 15648 besök varav 1.101 skett sedan 181231. Antalet reportage har varit 16 och 86 nya bilder har införts. Ett stort tack till er som arbetar med vår populära hemsida!   
Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter, de respektive som hjälper oss vid våra egna konserter och sponsorer .
Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår ett framgångsrikt år 2020. 


Malin Nordlund Per-Ola Ålstam
Ordf. v.ordf.

Tommy Olofsson Eva Henell
Kassör Sekr.


Gunnebo Musikkår 2019
  6/4 Musikcafé Gunnebo
18/4 Påskparad Västervik
  1/5 Maj i By Gunnebo
  1/5 Demonstration Västervik
28/5 Bruksparken Ankarsrum
  6/6 Nationaldagen Västervik
11/6 Stadsparken Västervik
17/6 Hembygdsdag Västrum
17/6 Gränsö Slott Västervik
17/9 Tjustgården 20 år Västervik
27/10 Bryggaren Västervik
30/11 Frälsningsarmén Västervik
 8/12 Adventskonsert Gladhammar


Antal repetitioner: våren  2019 12
hösten 2019 13
_____________
totalt              25


Medeltal närvarande per repetition:  26
 

Verksamhetsberättelse 2018
 

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2018.
 
Styrelsen har bestått av:
Ordförande                                             Per-Ola Ålstam 
Vice ordförande               Malin Nordlund
Kassör                               Tommy Olofsson
Sekreterare                       Eva Henell
Styrelsesuppleanter         Lars Axmon, Jonas Ålstam, Tommy Persson
Revisorer har varit          Sven-Erik Andersson, Christer Westerberg
Dirigent                             Gunnar Andersson
Vice dirigenter                 Thomas Åstrand, Peter Andersson, Annika Ronngaard
 
·  Antalet medlemmar var vid årets slut 43.
·  Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten. Dessutom har styrelsen varit samlad till     överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor.
·  Kåren har under året genomfört 28 repetitioner med en närvaro av i medeltal 27 medlemmar,     vilket är en nedgång med 4 mot föregående år. Detta är en utveckling som styrelsen måste         analysera vad orsaken kan vara.
· Totalt har kåren samlats 14 gånger till framträdanden eller andra gemensamma                            sammankomster. V.g. se bilaga.
· Bland framträdanden kan nämnas:
Årets musikcafé lockade en publik på endast 103 betalande förutom kåren medverkade Västerviks Caféorkester.
Antalet besökande samt kostnadsutvecklingen måste i fortsättningen ses över för att detta arrangemang skall ge en meningsfull och ekonomisk hållbarhet.
Påskparaden på Skärtorsdagen lockade stor publik.
Maj i By i Gunnebo (med start vid Folkets Hus, p g a nybyggnationen av Dalsgården) och 1:a maj demonstrationen i Västervik genomfördes i fint vårväder. Trots valår var det glest i leden. Några av kårens damer bjöd traditionsenligt på kaffe, mackor och tårta vilket blev mycket uppskattat.
Den 29 maj framträdde kåren i Bruksparken Ankarsrum.
Då BostadsBolaget invigde nya äldreboendet vid Korallen medverkade kåren.
Nationaldagen firades i Stadsparken med stor publik.
Den 12 juni spelade kåren i Stadsparken inför en talrik publik.
Vårsäsongen avslutades med Västrums Hembygdsdag och konsert
vid Gränsö Slott. Den senare fick p g a regn göras inomhus. Trots detta kom en publik på ca 100 personer.
Hösten inleddes den 8 september med tattoo i Hultsfred anordnat av jubilerande kårerna från Vena och Rosenfors. Dessutom medverkade Gunnebo- och Vimmerby musikkårer. En fin manifestation med ca 100 blåsare!
Vår konsert i Bryggaren den 27 oktober lockade en publik på 150 betalande plus fribiljetter. Konserten hade temat ”Från Strauss till Miller”.
Året avslutades med Adventskonserter på Frälsningsarmén och andra Advent i Gladhammars kyrka inför en mycket stor publik.
 
· Vid årets sista repetition avtackades vår dirigent sedan 45 år, Gunnar Andersson. Gunnars betydelse och engagemang för kårens utveckling under dessa år måste framhållas. Gunnar fick som avskedsgåva en ministaty av Henry Gustavssons ”Genombrottet”. (Denna kan beskådas i naturlig storlek vid Spötorget). Tack Gunnar och vi gläder oss alla att du fortsätter som trombonist i kåren.
· Som ny dirigent för musikkåren och lärare vid Kulturskolan kommer Annika Roongaard att tillträda från nyår. Hela kåren hälsar Annika välkommen och lovar att ställa upp för henne och kårens utveckling.     
· Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
· Under året har 2 femtioåringar i kåren uppvaktats med vårt standar, nämligen Anders Nilsson och Tommy Persson. Vid tattoo i Hultsfred erhöll 80-årsfirande Vena Musikkår och 70-årsfirande Rosenfors Musikkår vårt standar.
      80-åringen Magnus Svensson har även uppvaktats. Magnus har varit med ända sedan kåren startades 1956 samt under många år varit vår sekreterare och fotograf och är ”still going strong” med sitt tubaspel.
· Kårens hemsida hade 2018-12-31 totalt haft 14.547 besök varav 1.120 skett under 2018. Antalet reportage har varit 16 och 127 nya bilder har införts. Ett stort tack till alla som arbetar med vår populära hemsida!  
· Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter, dam/herrklubb och sponsorer .
· Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår ett    framgångsrikt år 2019.
 
 Per-Ola Ålstam                                                            Malin Nordlund
Ordf.                                                                              v.ordf.
 
Tommy Olofsson                                                         Eva Henell
Kassör    
                                                                       Sekr.

Bilaga: 


Gunnebo Musikkår 2018
 
 1.      10/3   Musikcafé i Gunnebo         Gunnebo
2.      29/3   Påskparad                           Västervik
3.        1/5   Maj i By                                Gunnebo
4.        1/5   Demonstration                    Västervik
5.      29/5   Bruksparken                       Ankarsrum
6.        2/6   BostadsBolaget                  Västervik
7.        6/6   Nationaldagen                     Västervik
8.      12/6   Stadsparken                        Västervik
9.      17/6   Hembygdsdag                     Västrum
10.    17/6   Gränsö Slott                        Västervik
11.      8/9   Tattoo                                   Hultsfred
12.  27/10   Bryggaren                           Västervik     
13.    1/12   Frälsningsarmén                Västervik
14.    9/12  Adventskonsert                  Gladhammar

 
 
      Antal repetitioner: våren  2018  15
                                     hösten 2018  13                                                                                                                                                              totalt             28
  
 Medeltal närvarande per repetition:  27
 Antal besök på Hemsidan t o m 2018-12-31:    14.547  (1.120 under 2018) 
 Antal reportage på Hemsidan 2018:    16 st
 Antal foton på Hemsidan 2018:        119 st

 

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamhetenunder 2017.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande Per-Ola Ålstam
Vice ordförande Malin Nordlund
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Lars Axmon, Jonas Ålstam, Tommy Persson
Revisorer har varit Sven-Erik Andersson, Christer Westerberg
Dirigent Gunnar Andersson
Vice dirigenter Thomas Åstrand, Peter Andersson, Annika Ronngaard
 Antalet medlemmar var vid årets slut 43.
 Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten. Dessutom har styrelsen varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor.
 Kåren har under året genomfört 28 repetitioner med en närvaro av i medeltal 31 medlemmar, vilket är mycket glädjande.
 Totalt har kåren samlats 13 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster. V.g. se bil.
 Bland framträdanden kan nämnas: Årets musikcafé lockade en publik på endast 143 betalande förutom kåren medverkade Västerviks Glápack.
Påskparaden på Skärtorsdagen lockade stor publik.
Maj i By i Gunnebo och 1:a maj demonstrationen i Västervik genomfördes i fint vårväder. Några av kårens damer bjöd traditionsenligt på kaffe, mackor och tårta vilket blev mycket uppskattat.
Den 30 maj framträdde kåren i Bruksparken Ankarsrum.
Nationaldagen firades i Stadsparken med stor publik.
Den 10 juni uppvaktade kåren Liselott vid hennes bröllop i Getterum.
Den 13 juni spelade kåren i Stadsparken in för en talrik publik.
Vårsäsongen avslutades med Västrums Hembygdsdag och konsert
vid Gränsö Slott dit en stor publik lockats i det fina försommarvädret.
Den 23 september spelade kåren vid ICA-Maxi då ICA- koncernen firade 100 år
Konserten i Bryggaren den 28 oktober hade titeln Sophisticated Ladies och lockade
en talrik publik.
Året avslutades med Adventskonserter på Frälsningsarmén och andra Advent i
Gladhammars kyrka inför en mycket stor publik.
  
 Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
 Under året har 2 femtioåringar i kåren uppvaktats med vårt standar, nämligen Eva
Larsson och Jonas Ålstam. Även ICA-Maxis VD Katharina Arvidsson erhöll
standaret vid deras jubileum som tack för mångårig sponsring av kåren.

 Kårens hemsida hade 2017-12- 31 totalt haft 13.427 besök varav 1.507 skett under
2017. Antalet reportage har varit 12 och 127 nya bilder har införts. Ett stort tack till
alla som arbetar med vår populära hemsida!
 Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter , dam/herrklubb och
sponsorer .
 
 Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår
ett framgångsrikt år 2018.
 
Per-Ola Ålstam Malin Nordlund
Ordf. v.ordf.
 Tommy Olofsson Eva Henell
Kassör Sekr.
 
Gunnebo Musikkår 2017
 
 1/4 Musikcafé i Gunnebo Gunnebo
 13/4 Påskparad Västervik
 1/5 Maj i By Gunnebo
 1/5 Demonstration Västervik
 30/5 Bruksparken Ankarsrum
 6/6 Nationaldagen Västervik
 10/6 Bröllop Getterum
 19/6 Hembygdsdag Västrum
 19/6 Gränsö Slott Västervik
 23/9 ICA-Maxi Västervik
 28/10 Bryggaren Västervik
 2/12 Frälsningsarmén Västervik
 10/12 Adventskonsert Gladhammar
 
Antal repetitioner: våren 2017 14 hösten 2017 14 totalt 28
Medeltal närvarande per repetition: 31
 
Antal besök på Hemsidan t o m 2017-12- 31: 13.427 (1.507 under 2017)
Antal reportage på Hemsidan 2017: 12 st
Antal foton på Hemsidan 2017: 127 st

 

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2016.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande Per-Ola Ålstam
Vice ordförande Malin Nordlund
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Lars Axmon, Jonas Ålstam, Tommy Persson
Revisorer har varit Sven-Erik Andersson, Christer Westerberg
Dirigent Gunnar Andersson
Vice dirigenter Thomas Åstrand, Peter Andersson, Annika Ronngaard

 Antalet medlemmar var vid årets slut 45.

 Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten. De ökade antalet styrelsemöten beror på diskussioner beträffande inköp av nya uniformer samt inför kårens 60-års jubileum. Dessutom har styrelsen varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor.

 Medaljkommittén, Per-Ola Ålstam, Malin Nordlund och Eva Henell, har samlats ett antal gånger för att fastställa vilka som skulle erhålla medaljer och utmärkelser vid 60-års jubileet. Separata protokoll finns från dessa möten.

 Kåren har under året genomfört 28 repetitioner med en närvaro av i medeltal 30 medlemmar, vilket är mycket glädjande.

 Totalt har kåren samlats 17 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster. V.g. se bil.

 Bland framträdanden kan nämnas: Jubileumsåret inleddes med en välarrangerad ”Nobelfest” på Restaurangskolan med ca 70 musiker och respektive. Påskparaden på Skärtorsdagen lockade stor publik. Årets musikcafé hade en publik på 170 betalande. Förutom kåren medverkade RogerAppelqvist och Jan Björkman. Den 30 april invigdes äntligen den nya Gotlandsbåten mellan Västervik och Visby. Den ankom till Lucernakajen under stor pompa. Bl a deltog två landshövdingar. Äntligen efter flera års väntan fick vi framföra Gotlands Regementes marsch (In Treue Fest). Maj i By i Gunnebo och 1:a maj demonstrationen i Västervik genomfördes i fint vårväder. Några av kårens damer bjöd traditionsenligt på kaffe, mackor och tårta vilket blev mycket uppskattat. Sista tisdagen i maj spelade kåren i Stadsparken Västervik dit en stor publik lockats. Nationaldagen firades i Stadsparken med stor publik och ett ”nytt program” bra sammanställt av Kulturskolan. Den 14 juni framträdde kåren i Bruksparken Ankarsrum inför en fåtalig publik. Vårsäsongen avslutades med Västrums Hembygdsdag och konsert vid Gränsö Slott dit en stor publik lockats i det fina försommarvädret. Höstterminen inleddes med marsch och konsert vid bostadsområdet Midgård vilket firade 50 år. Den 7 oktober begravdes vår hedersmedlem Jan-Erik Gunnarsson där delar av kåren medverkade. Årets stora händelse var firandet av kårens 60-års jubileum i Västerviks Teater och Konferens (Bryggaren) den 22 oktober. Inför en fullsatt salong bjöd vi på en väl genomförd konsert. Kåren blev uppvaktad av flera musikkårer, manskören, orkesterföreningen, sponsorer och kommunen. Många medlemmar erhöll Sveriges Orkesterförbunds medaljer och hederstecken. Vid konserten invigdes även våra nya uniformer som dagen till ära pryddes av en gul ros från kårens respektive. Musikåret avslutades med adventskonserter på Frälsningsarmén och i Gladhammars kyrka. I kyrkan, som var i det närmaste fullsatt, medverkade även manskörerna. Som avslutning på jubileumsåret hade festkommittén anordnat en resa till SAAB Arena i Linköping och Malena Ernman och Tommy Körbergs julkonsert ”Vintertid”. Dessutom intogs en god måltid före föreställningen samt förtäring efter för de 60 deltagarna. En härlig avslutning på jubileums-året 2016!

 Under året beslutades om inköp av nya uniformer till kåren. Utseende och design beslutades vara byxa och kavaj för att ge kåren en ”ny stil” där uniformen ej får en så framträdande roll. Musikkommitténs förslag godkändes. Leverantör blev Sandströms i Västervik och en budget fastställdes på 150.000 kronor. Magnus Svensson utformade ett klubbmärke. Bidrag med 30.000 kronor godkändes av kommunens kulturenhet samt från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden erhölls ett generöst anslag på 60.000 kronor. Därmed blev kårens budgeterade insats betydligt mindre vilket medförde att vi kunde satsa på andra aktiviteter.

 Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse. Som framgår gör kåren under 2016 ett stort ”planerat minusresultat”. De stora kostnaderna är uniformer samt ”personalvård”. Det senares storlek får betraktas som en engångsföreteelse och en kompensation för minskade kostnader beträffande inköp av uniformer samt en ”jubileumsgåva” till kårens alla medlemmar.

 Under året har vår hedersmedlem Jan-Erik Gunnarsson avlidit. Jan-Erik har varit med i kåren sedan starten 1956 och visat stort intresse för vår kår. Han har varit notbibliotikarie i många år. Trots sin sjukdom kom han och besökte oss på tisdagsrepetitionerna in i det sista. Gunnebo Musikkår tackar Jan-Erik för alla de år vi fått varit tillsammans.

 Kårens hemsida hade 2016-12- 31 totalt haft 11.920 besök varav 1.759 skett under 2016. Antalet reportage har varit 17 och 256 nya bilder har införts. Ett stort tack till alla som arbetar med vår populära hemsida!

 Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter , dam/herrklubb och sponsorer .

 Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår ett framgångsrikt år 2017.
 
Per-Ola Ålstam                                                                           Malin Nordlund                    
 Ordf.                                                                                             v.ordf.     
Tommy Olofsson                                                                         Eva Henell                                                     
 Kassör
                                                                                          Sekr.


Bilaga:

Gunnebo Musikkår 2016
1. 23/1 Rest.skolan Västervik
2. 24/3 Påskparad Västervik
3. 16/4 Musikcafé Gunnebo
4. 30/4 Gotlandsbåten Västervik
5. 1/5 Maj i By Gunnebo
6. 1/5 Demonstration Västervik
7. 31/5 Stadsparken Västervik
8. 6/6 Nationaldagen Västervik
9. 14/6 Bruksparken Ankarsrum
10. 19/6 Hembygdsdag Västrum
11. 19/6 Gränsö Slott Västervik
12. 3/9 Midgård 50 år Västervik
13. 7/10 Begravning Gladhammar
14. 22/10 Musikkåren 60 år Västervik
15. 26/11 Frälsningsarmén Västervik
16 4/12 Adventskonsert Gladhammar
17 17/12 M.Ernman T.Körberg Linköping

Antal repetitioner: våren 2016 15 hösten 2016 13 totalt 28

Medeltal närvarande per repetition: 30

Antal besök på Hemsidan t o m 2016-12- 31: 11.920 (1.759 under 2016)

Antal reportage på Hemsidan 2016: 17 st

Antal foton på Hemsidan 2016: 256 st

 

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för 
verksamheten under 2015.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande                     Per-Ola Ålstam  
Vice ordförande             Jonas Ålstam 
Kassör                            Lars Axmon
Sekreterare                    Eva Henell
Vice sekreterare            Tommy Persson
Styrelsesuppleanter     Tommy Olofsson
                                        Malin Nordlund
Revisorer har varit        Sven-Erik Andersson 
                                        Christer Westerberg
Dirigent                          Gunnar Andersson
Vice dirigenter               Thomas Åstrand 
                                        Peter Andersson
                                        Annika Ronngaard


 Antalet medlemmar var vid årets slut 47.
 Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten men varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor. 
 Kåren har under året genomfört 28 repetitioner med en närvaro av i medeltal 31 medlemmar vilket är mycket glädjande.
 Totalt har kåren samlats 15 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster.              V.g. se bilaga. 
 Bland framträdanden kan nämnas:
Året inleddes med sedvanlig julgranssväng i Gunnebo Folkets Hus. Ett välbesökt musikcafé där Roger Appelqvist och co förutom kåren medverkade. Alla gäster trivdes!
Påskparaden på Skärtorsdagen lockade stor publik.
Maj i By i Gunnebo lockade en del publik trots ett kylslaget väder. Damklubbens kaffe med smörgåsar och tårta värmde gott inför 1:a maj demonstrationen i Västervik.
Vid Sparbankens evenemang på Spötorget spelade vi från scenen inför stor publik.
Konserten i Bruksparken i Ankarsrum bjöd på fint väder efter att ha blivit inställd under flera år tidigare. Just när Liselott och Joel på altsax spelade ”the midnight sun will never set” gick solen ned bakom de lummiga träden.
Nationaldagen med ett nytt upplägg i Kulturskolans regi lockade stor publik till Stadsparken.
Konserten i Stadsparken drog en publik på 200 personer.
Våren avslutades med Hembygdsdag i Västrum och konsert på Gränsö Slott i fint försommarväder inför en talrik publik. 

.Höststarten inleddes med spelning för Ankarsrum Industrier som firade att deras producerade hushållsassistent funnits i 75 år. Landshövding och kommunalråd fanns bland gästerna.
Inför drygt 200 personer framförde vi vår höstkonsert i Västerviks Teater och Konferens (Bryggaren). Titeln på konserten var ”Vi längtar till Italien och mycket mera”. En fint utförd konsert med flera solister från våra egna led.
Spelåret avslutades med Julmässa på Frälsningsarmén och Adventkonsert i Gladhammars Kyrka. Tillsammans med manskörerna från Västervik och Vena/Kristdala framfördes konserten i kyrkan inför rekordpublik på hela 470 personer inklusive medverkande.
 Vid höstkonserten i Bryggaren erhöll Hanna Israel och David Nordlund stipendier ur Lilly och Sven Hollanders Minnesfond.
 Samarbetet med Kulturskolan är gott. Genom bl a vår uppvaktning av kommunledningen har vissa utökade ekonomiska resurser erhållits. Tillströmningen av nya elever till kåren är fortfarande dåligt varför 
Kulturskolan tillsammans med en kommitté från Musikkåren har framställt en folder vilken vänder sig till f d musikelever. Ca 15 personer har erhållit denna folder. Resultatet är fortfarande avvaktande från en del håll varför vi hoppas på ett genombrott under 2016.
 Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.                                         Vi kan dock konstatera att kårens ekonomi är god icke minst genom alla medlemmars uppoffrande arbete för kåren. Styrelsen kan dock konstatera att marknaden har blivit betydligt kärvare i att teckna nya sponsoravtal.
 Kommunen har via sin nya kulturenhet gått igenom befintliga avtal vilket tack vare våra betydande aktiviteter givit ett ökat anslag. 
 Även anställningsavtalet för år 2016 avseende Gunnar Andersson är undertecknat.

 Kårens hemsida hade 2015-12-31 totalt haft 10.161 besök varav 2.698 skett 
under 2015. Antalet reportage har varit 16 och 226 nya bilder har införts. Ett stort tack till alla som arbetar med vår populära hemsida!
  
 Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter , dam/herrklubb och sponsorer
 
 Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo 

Musikkår ett framgångsrikt år 2016 under vilket vi kommer att fira kårens 60-års jubileum.  

Per-Ola Ålstam                            Jonas Ålstam 
Ordf.                                             v.ordf.

Lars Axmon                                 Eva Henell
Kassör                                          Sekr.


Bilaga:

Gunnebo Musikkår 2015
1. 23/1 Julgransväng Gunnebo  
2. 14/3 Musikcafé Gunnebo
3.   2/4 Påskparad Västervik
4.   1/5 Maj i By Gunnebo
5.   1/5 Demonstration Västervik
6. 16/5 Sparbanken Västervik
7. 26/5 Bruksparken Ankarsrum
8.   6/6 Nationaldagen Västervik
9.   9/6 Stadsparken Västervik
10. 14/6 Hembygdsdag Västrum
11. 14/6 Gränsö Västervik
12. 27/8 Ankarsrums Industrier Ankarsrum 
13. 25/10 Västerviks Teater o Konf. Västervik
14. 28/11 Frälsningsarmén Västervik
15.   6/12 Gladhammars Kyrka Gladhammar

Antal repetitioner: våren  2015  14 
                               hösten 2015  14 
                               _____________ 
                               totalt             28

Medeltal närvarande per repetition:  31

Antal besök på Hemsidan t o m 2015-12-31:    10.161  (2.698 under 2015)  

Antal reportage på Hemsidan 2015:    16 st

Antal foton på Hemsidan 2015:        226 st