Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten
under 2022.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Malin Nordlund
Vice ordförande Per-Ola Ålstam
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Jonas Ålstam, Tommy Persson, Anders Nilsson
Revisorer har varit Christer Westerberg och Patrik Ålstam
Dirigent Annika Ronngaard
Vice dirigenter Peter Andersson, Thomas Åstrand

År 2022 inleddes med att en omfattande smittspridning inom pandemin gjorde att vi
bedömde oss för att skjuta på repetitionsstarten lite. Repetitionerna kom igång 1:a
mars och då hade vi ett välfyllt konsertprogram att få på plats.
Väl värt att nämna är att vi 9:e april hade musikcafé i Gunnebo folkets hus som efter
en sviktande publiktrend innan pandemin, blev en väldigt rolig överraskning
publikmässigt. Det kom ca 180 personer och det krävdes insatser både för att ordna
sittplatser och för att ordna fikabröd till fler personer än vi hade räknat med. Särskilt
TACK till de av våra respektive som hjälpte till med kaffeserveringen!
Efter musikcaféet följde de sedan tidigare traditionella spelningarna på Påskparaden
och 1:a maj både i Gunnebo och i Västervik. 10:e maj uppmärksammade vi för första
gången Blåsmusikens dag genom att, tillsammans med Kulturskolans blåsorkester,
spela utanför Ica Maxi. Därefter följde senvårens/försommarens vanliga konserter i
Bruksparken i Ankarsrum, Nationaldagsfirande i Västervik, Sommarkonsert i
Stadsparken och Parkkonsert på Gränsö slott. Västrums hembygdsförening har flyttat
sin hembygdsdag till slutet av sommaren, så den spelningen blev nog en långvarig
tradition som upphörde under pandemin.
Efter sommaruppehåll återupptogs repetitionerna och 23:e oktober bjöd vi in till
höstkonsert i Bryggaren. Konserten hade namnet ”Tidsmaskinen - en resa i tiden med
Gunnebo musikkår” och innebar att vi inledde med filmmusik från ”Tillbaka till
framtiden” följt av musik från 1700-talet och fram till nutid.
Höstterminen avslutades, också enligt tidigare tradition, med julkonserter på
Frälsningsarmén och i Gladhammars kyrka.

 Antalet medlemmar var vid årets slut 33 st.
 Antalet spelningar var 12 stycken.
 Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten.
 Årsmöte genomfördes 4 maj
 Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
 Kårens hemsida har haft 18437 besök vilket är en ökning under året med ca
1500 besök. Ett stort tack till er som arbetar med vår populära hemsida!
 Annika Ronngaard fyllde under året 50 och uppvaktades med blommor och
musikkårens standar.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till musiker och dirigenter i kåren med hopp om att
vi under 2023 ska kunna hålla igång vår härliga gemenskap och musikaliska
verksamhet!

Malin Nordlund  Per-Ola Ålstam
Ordf.                      v.ordf.

Tommy Olofsson  Eva Henell
Kassör                      Sekr.