Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2021.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Malin Nordlund
Vice ordförande Per-Ola Ålstam
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Jonas Ålstam, Tommy Persson, Anders Nilsson
Revisorer har varit Christer Westerberg och Patrik Ålstam
Dirigent Annika Ronngaard
Vice dirigenter Peter Andersson, Thomas Åstrand


År 2021 inleddes med att pandemin fortfarande gjorde att vi bedömde att det enda
möjliga var att fortsätta att ha all verksamhet på paus. En bit in på vårterminen togs
beslut att vi inte skulle försöka att få igång några repetitioner innan sommaren och de
traditionella vår/sommarspelningarna blev därför inställda även detta år. Beslutet
visade sig vara rätt då olika restriktioner gjorde att även de föreningar som brukar
anlita oss och våra samarbetspartners fick ställa in och ändra uppgjorda planeringar.
31 augusti startade vi igång med repetitioner och vi satt inledningsvis nere på golvet i
Gunnebo folkets hus för att kunna hålla avstånd. En riktigt glad överraskning var att
det kom hela 26 spelsugna musiker till första repetitionen och vi fick till och med hälsa
ett par nya medlemmar välkomna under hösten. Några av de äldre medlemmarna kom
tyvärr inte tillbaka efter den ofrivilligt långa pausen. Det är såklart svårt att säga om de
avgångarna kanske hade skett ändå, även utan pandemi-paus.
Repetitionerna gick över förväntan bra under hösten och 14 november bjöd vi in till
höstkonsert i Bryggaren. Konserten hade namnet ”Hälsning till Gunnebo” efter en
gammal marsch som kårens förste musikaliska ledare John Qvist skrev för mer än 100
år sedan. Det har varit en lång process att arrangera den till spelbart skick för vår
nuvarande musikkår och med Ingemar Badmans hjälp har vi nu fått en alldeles egen
marsch som speglar kårens långa historia. Konserten fick många fina omdömen från
publiken som dessutom innehöll en del tidigare medlemmar och därmed väl får anses
vara extra nitiska kritiker.
Efter höstkonserten övergick vi som vanligt till julmusiken och vi hade de båda
traditionella adventskonserterna på schemat, Frälsningsarmén och Gladhammars
kyrka. Konserten på Frälsningsarmén genomfördes och var uppskattad. Upplägget var
ändrat och även om vi nog saknade lotterierna lite så blev det en väldigt fin konsert
med olika musikaliska inslag. När det sedan blev dags för terminens avslutande
konsert i Gladhammar så var det inte pandemin som satte käppar i hjulet, utan vädret.
En riktig snöstorm gjorde att vi till slut fick lov att ställa in.

Nu när året är avslutat så vet vi att pandemin tog ny fart och att det återigen är osäkert
hur det kan tänkas bli med konserter en tid in på 2022. Vi är därmed extra glada att vi
faktiskt kunde genomföra både en riktig höstkonsert och adventsspelningen på
Frälsningsarmén.


 Antalet medlemmar var vid årets slut 40 st.
 Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten.
 Ett försenat årsmöte genomfördes 28:e september.
 Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
 Kårens hemsida har haft 16879 besök vilket är en ökning under året med ca 700
besök, vilket får anses vara bra särskilt med tanke på att det inte har varit
särskilt mycket verksamhet att redovisa på hemsidan i år. Ett stort tack till er
som arbetar med vår populära hemsida!
 Två medlemmar har under året fyllt 80 år och har uppvaktats med blommor;
Lars Axmon och Jan Björkman.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till musiker och dirigenter i kåren med hopp om att
vi under 2022 ska kunna hålla igång vår härliga gemenskap och musikaliska
verksamhet!

Malin Nordlund  Per-Ola Ålstam  Tommy Olofsson   Eva Henell
   Ordf.                    v.ordf                        Kassör.             Sekr