Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten  under 2020. 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande Malin Nordlund  
Vice ordförande Per-Ola Ålstam  
Kassör Tommy Olofsson 
Sekreterare Eva Henell 
Styrelsesuppleanter Jonas Ålstam, Tommy Persson, Anders Nilsson Revisorer har varit Christer Westerberg och Patrik Ålstam 
Dirigent Annika Ronngaard 
Vice dirigenter Peter Andersson, Thomas Åstrand 

Året 2020 började som ett vanligt år och vid styrelsemöte 14:e januari planerades  vårterminens repetitioner och framträdanden. Åtta framträdanden planerades att  genomföras under vårterminen och utöver det planerades en spelning för föreningen  Norden i augusti och höstkonsert i oktober. Även samverkan med LUBO  (Länsungdomsblåsorkestern) planerades och 23-24:e januari var det god uppslutning  från kåren vid LUBO’s repetitionshelg med avslutande konsert i kyrkan. För oss som  medverkade var detta en härlig upplevelse som vi mer än gärna vill återuppleva.  

Strax därefter började nyheterna fyllas om information om Corona och sakta men  säkert började vi förstå att detta skulle komma att påverka även vår verksamhet.  Planering för såväl musikcafé som för årsmöte var så gott som helt klar när vi  tvingades inse att det inte fanns någon annan lösning än att helt pausa kårens  verksamhet. 10:e mars blev sista repetitionen och vi trodde då att det som skulle  krävas var en kortare paus på någon eller några månader. Detta visade sig ju tyvärr  vara helt fel och nuläget, precis ett år senare, är ju att vi fortfarande inte vet när vi kan  komma igång med repetitioner och konserter igen och vårt hopp ställs till god  vaccinationsframgång.  
Trots pandemi så fick Gunnebo musikkår genom en sextett möjlighet att vara med på  ett annorlunda nationaldagsfirande. Det var Länsmusiken i Kalmar Län som  genomförde och filmade ”Smalspårsresan 6:e juni”. En sextett från kåren underhöll  med ett litet program vid järnvägsstationen i Verkebäck. Ett väldigt trevligt avbrott i  dessa tider utan orkestermusik! 

∙ Antalet medlemmar var vid årets slut 42. 
∙ Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten.  
∙ Ett försenat årsmöte genomfördes 21:a oktober. 
∙ Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse. ∙ Kårens hemsida har haft 16197 besök vilket är en ökning under året med ca 500  besök, vilket får anses vara bra särskilt med tanke på att det inte har varit 
särskilt mycket verksamhet att redovisa på hemsidan i år. Ett stort tack till er  som arbetar med vår populära hemsida!  
∙ Tre medlemmar har under året fyllt 80 år; Ivan Persson, Per-Ola Ålstam och  Göran Rosenmüller och en mycket saknad medlem har tyvärr lämnat oss under  året; Sven-Erik ”Baltzar” Andersson.  

Styrelsen vill rikta ett stort tack till musiker och dirigenter i kåren med hopp om att  vi under 2021 ska kunna återuppta vår härliga gemenskap och musikaliska  verksamhet!  

Malin Nordlund              Per-Ola Ålstam
Ordf.                                v.ordf. 
Tommy Olofsson              Eva Henell 
Kassör                              Sekr.