Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2019.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Malin Nordlund 
Vice ordförande Per-Ola Ålstam  
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Jonas Ålstam, Tommy Persson, Anders Nilsson
Revisorer har varit Sven-Erik Andersson, Christer Westerberg
Dirigent Annika Ronngaard
Vice dirigenter Peter Andersson, Thomas Åstrand
Antalet medlemmar var vid årets slut 43.

Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten. Dessutom har styrelsen varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor. 
Kåren har under året genomfört 25 repetitioner med en närvaro av i medeltal 26 medlemmar, vilket är en nedgång med 1 mot föregående år. 
Totalt har kåren samlats 15 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster. V.g. se bilaga. 
Bland framträdanden kan nämnas:
Årets musikcafé med officiell avtackning av kårens ordförande Per-Ola Ålstam. Jan Björkman och Roger Appelqvist underhöll i pausen. Antalet besökande samt kostnadsutvecklingen måste i fortsättningen ses över för att detta arrangemang skall ge en meningsfull och ekonomisk hållbarhet.
Påskparaden på Skärtorsdagen lockade rekordstor publik, uppskattningsvis 1500 personer.
Maj i By i Gunnebo  (även i år med start vid Folkets Hus, p g a nybyggnationen av Dalsgården) och 1:a maj demonstrationen i Västervik genomfördes i uppehållsväder trots att det regnade mellan de båda spelningarna. Några av kårens respektive bjöd traditionsenligt på kaffe, mackor och tårta vilket blev mycket uppskattat.
Den 28 maj framträdde kåren i Bruksparken Ankarsrum i härligt försommarväder.
Nationaldagen firades i Stadsparken med stor publik och i strålande (nästan onödigt varmt) sommarväder. Uniformsjackorna lämnades hemma och vi genomförde marschen i kortärmad skjorta.
Den 11 juni var det dags för vår numera traditionella Stadsparkskonsert, i år i samarbete med Kulturskolan i Västervik och Musikskolan i Hultsfred. Inte mindre än 23 barn och ungdomar deltog i konserten som tyvärr fick genomföras  i kyligt och blåsigt väder vilket påverkade publiktillströmningen. 
Vårsäsongen avslutades med Västrums Hembygdsdag och konsert
vid Gränsö Slott. På Gränsö flyttades i år vår spelplats så att vi hade stranden och havet som kuliss och en mycket stor publik på Slottscaféet och i parken kunde sitta så att de både såg och hörde oss i strålande solsken. 
Hösten inleddes den 17 september med att vi spelade på Tjustgårdens 20-årsjubileum. För 20 år sedan var det Gunnebo musikkår som invigde det nya äldreboendet. 
Vår konsert i Bryggaren den 27 oktober hade temat ”Jorden runt” och blev mycket uppskattad av publiken.
Året avslutades med Adventskonserter på Frälsningsarmén och andra Advent i Gladhammars kyrka inför en mycket stor publik. 
Per-Ola Ålstam lämnade, efter drygt 40 år som ordförande i kåren sin post och som till ny ordförande valdes Malin Nordlund. Per-Ola avtackades dels vid årsmötet och dels en mer offentlig avtackning vid musikcafét då han överraskades och fick en skulptur av K G Petersson i gåva av kåren. Skulpturen föreställer en saxofonspelare som konstnären döpt till Ola. 
Särskilt glädjande är att kåren, genom samarbete med Kulturskolan, LUBO (länsungdomsblåsorkestern) och Hultsfreds sommarorkester, har lyckats rekrytera två nya musiker som sänker medelåldern i kåren betydligt. Välkomna Vidar och Melker!
Kårens festkommitté har under året planerat två fina utflykter. Dels en kickoff-resa till Louis de Geerhallen i Norrköping där vi efter teatersupé fick njuta av härlig musik av Ennio Morricone, framförd av The Milano Festival Opera.
Dels en resa till Tattoo i Linköping i september. Båda resorna var mycket uppskattade av de musikanter som deltog.
Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
Under året har en femtioåring i kåren uppvaktats med vårt standar, nämligen Patrik Ålstam. Även Jesper Sörensen uppvaktades med vårt standar, men på sin 70-årsdag. Detta då han inte tidigare hade fått standaret. Två stycken 80-åringar har också uppvaktats, nämligen Gunnar Andersson och Roger Appelqvist.  
Kårens hemsida har haft 15648 besök varav 1.101 skett sedan 181231. Antalet reportage har varit 16 och 86 nya bilder har införts. Ett stort tack till er som arbetar med vår populära hemsida!   
Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter, de respektive som hjälper oss vid våra egna konserter och sponsorer .
Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår ett framgångsrikt år 2020. 

Malin Nordlund Per-Ola Ålstam
Ordf. v.ordf.

Tommy Olofsson Eva Henell
Kassör Sekr.

Gunnebo Musikkår 2019
  6/4 Musikcafé Gunnebo
18/4 Påskparad Västervik
  1/5 Maj i By Gunnebo
  1/5 Demonstration Västervik
28/5 Bruksparken Ankarsrum
  6/6 Nationaldagen Västervik
11/6 Stadsparken Västervik
17/6 Hembygdsdag Västrum
17/6 Gränsö Slott Västervik
17/9 Tjustgården 20 år Västervik
27/10 Bryggaren Västervik
30/11 Frälsningsarmén Västervik
 8/12 Adventskonsert Gladhammar


Antal repetitioner: våren  2019 12
hösten 2019 13
_____________
totalt              25

Medeltal närvarande per repetition:  26