Verksamhetsberättelse 2018
 
Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2018.
 
Styrelsen har bestått av:
Ordförande                      Per-Ola Ålstam 
Vice ordförande               Malin Nordlund
Kassör                               Tommy Olofsson
Sekreterare                       Eva Henell
Styrelsesuppleanter         Lars Axmon, Jonas Ålstam, Tommy Persson
Revisorer har varit          Sven-Erik Andersson, Christer Westerberg
Dirigent                             Gunnar Andersson
Vice dirigenter                 Thomas Åstrand, Peter Andersson, Annika Ronngaard
 
·  Antalet medlemmar var vid årets slut 43.
·  Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten. Dessutom har styrelsen varit samlad till     överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor.
·  Kåren har under året genomfört 28 repetitioner med en närvaro av i medeltal 27 medlemmar,     vilket är en nedgång med 4 mot föregående år. Detta är en utveckling som styrelsen måste         analysera vad orsaken kan vara.
· Totalt har kåren samlats 14 gånger till framträdanden eller andra gemensamma                            sammankomster. V.g. se bilaga.
· Bland framträdanden kan nämnas:
Årets musikcafé lockade en publik på endast 103 betalande förutom kåren medverkade Västerviks Caféorkester.
Antalet besökande samt kostnadsutvecklingen måste i fortsättningen ses över för att detta arrangemang skall ge en meningsfull och ekonomisk hållbarhet.
Påskparaden på Skärtorsdagen lockade stor publik.
Maj i By i Gunnebo (med start vid Folkets Hus, p g a nybyggnationen av Dalsgården) och 1:a maj demonstrationen i Västervik genomfördes i fint vårväder. Trots valår var det glest i leden. Några av kårens damer bjöd traditionsenligt på kaffe, mackor och tårta vilket blev mycket uppskattat.
Den 29 maj framträdde kåren i Bruksparken Ankarsrum.
Då BostadsBolaget invigde nya äldreboendet vid Korallen medverkade kåren.
Nationaldagen firades i Stadsparken med stor publik.
Den 12 juni spelade kåren i Stadsparken inför en talrik publik.
Vårsäsongen avslutades med Västrums Hembygdsdag och konsert
vid Gränsö Slott. Den senare fick p g a regn göras inomhus. Trots detta kom en publik på ca 100 personer.
Hösten inleddes den 8 september med tattoo i Hultsfred anordnat av jubilerande kårerna från Vena och Rosenfors. Dessutom medverkade Gunnebo- och Vimmerby musikkårer. En fin manifestation med ca 100 blåsare!
Vår konsert i Bryggaren den 27 oktober lockade en publik på 150 betalande plus fribiljetter. Konserten hade temat ”Från Strauss till Miller”.
Året avslutades med Adventskonserter på Frälsningsarmén och andra Advent i Gladhammars kyrka inför en mycket stor publik.
 
· Vid årets sista repetition avtackades vår dirigent sedan 45 år, Gunnar Andersson. Gunnars betydelse och engagemang för kårens utveckling under dessa år måste framhållas. Gunnar fick som avskedsgåva en ministaty av Henry Gustavssons ”Genombrottet”. (Denna kan beskådas i naturlig storlek vid Spötorget). Tack Gunnar och vi gläder oss alla att du fortsätter som trombonist i kåren.
· Som ny dirigent för musikkåren och lärare vid Kulturskolan kommer Annika Roongaard att tillträda från nyår. Hela kåren hälsar Annika välkommen och lovar att ställa upp för henne och kårens utveckling.     
· Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
· Under året har 2 femtioåringar i kåren uppvaktats med vårt standar, nämligen Anders Nilsson och Tommy Persson. Vid tattoo i Hultsfred erhöll 80-årsfirande Vena Musikkår och 70-årsfirande Rosenfors Musikkår vårt standar.
      80-åringen Magnus Svensson har även uppvaktats. Magnus har varit med ända sedan kåren startades 1956 samt under många år varit vår sekreterare och fotograf och är ”still going strong” med sitt tubaspel.
· Kårens hemsida hade 2018-12-31 totalt haft 14.547 besök varav 1.120 skett under 2018. Antalet reportage har varit 16 och 127 nya bilder har införts. Ett stort tack till alla som arbetar med vår populära hemsida!  
· Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter, dam/herrklubb och sponsorer .
· Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår ett    framgångsrikt år 2019.
 
 Per-Ola Ålstam                                                            Malin Nordlund
Ordf.                                                                              v.ordf.
 
Tommy Olofsson                                                         Eva Henell
Kassör                                                                           Sekr.

Bilaga: 

Gunnebo Musikkår 2018
 
 1.      10/3   Musikcafé i Gunnebo         Gunnebo
2.      29/3   Påskparad                           Västervik
3.        1/5   Maj i By                                Gunnebo
4.        1/5   Demonstration                    Västervik
5.      29/5   Bruksparken                       Ankarsrum
6.        2/6   BostadsBolaget                  Västervik
7.        6/6   Nationaldagen                     Västervik
8.      12/6   Stadsparken                        Västervik
9.      17/6   Hembygdsdag                     Västrum
10.    17/6   Gränsö Slott                        Västervik
11.      8/9   Tattoo                                   Hultsfred
12.  27/10   Bryggaren                           Västervik     
13.    1/12   Frälsningsarmén                Västervik
14.    9/12  Adventskonsert                  Gladhammar
 
 
      Antal repetitioner: våren  2018  15
                                     hösten 2018  13       
                                     totalt              28
  
 Medeltal närvarande per repetition:  27
 Antal besök på Hemsidan t o m 2018-12-31:    14.547  (1.120 under 2018) 
 Antal reportage på Hemsidan 2018:    16 st
 Antal foton på Hemsidan 2018:        119 st