Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamhetenunder 2017.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande Per-Ola Ålstam
Vice ordförande Malin Nordlund
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Lars Axmon, Jonas Ålstam, Tommy Persson
Revisorer har varit Sven-Erik Andersson, Christer Westerberg
Dirigent Gunnar Andersson
Vice dirigenter Thomas Åstrand, Peter Andersson, Annika Ronngaard
 Antalet medlemmar var vid årets slut 43.
 Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten. Dessutom har styrelsen varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor.
 Kåren har under året genomfört 28 repetitioner med en närvaro av i medeltal 31 medlemmar, vilket är mycket glädjande.
 Totalt har kåren samlats 13 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster. V.g. se bil.
 Bland framträdanden kan nämnas: Årets musikcafé lockade en publik på endast 143 betalande förutom kåren medverkade Västerviks Glápack.
Påskparaden på Skärtorsdagen lockade stor publik.
Maj i By i Gunnebo och 1:a maj demonstrationen i Västervik genomfördes i fint vårväder. Några av kårens damer bjöd traditionsenligt på kaffe, mackor och tårta vilket blev mycket uppskattat.
Den 30 maj framträdde kåren i Bruksparken Ankarsrum.
Nationaldagen firades i Stadsparken med stor publik.
Den 10 juni uppvaktade kåren Liselott vid hennes bröllop i Getterum.
Den 13 juni spelade kåren i Stadsparken in för en talrik publik.
Vårsäsongen avslutades med Västrums Hembygdsdag och konsert
vid Gränsö Slott dit en stor publik lockats i det fina försommarvädret.
Den 23 september spelade kåren vid ICA-Maxi då ICA- koncernen firade 100 år
Konserten i Bryggaren den 28 oktober hade titeln Sophisticated Ladies och lockade
en talrik publik.
Året avslutades med Adventskonserter på Frälsningsarmén och andra Advent i
Gladhammars kyrka inför en mycket stor publik.
  
 Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.
 Under året har 2 femtioåringar i kåren uppvaktats med vårt standar, nämligen Eva
Larsson och Jonas Ålstam. Även ICA-Maxis VD Katharina Arvidsson erhöll
standaret vid deras jubileum som tack för mångårig sponsring av kåren.

 Kårens hemsida hade 2017-12- 31 totalt haft 13.427 besök varav 1.507 skett under
2017. Antalet reportage har varit 12 och 127 nya bilder har införts. Ett stort tack till
alla som arbetar med vår populära hemsida!
 Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter , dam/herrklubb och
sponsorer .
 
 Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår
ett framgångsrikt år 2018.
 
Per-Ola Ålstam           Malin Nordlund
Ordf.                             v.ordf.
Tommy Olofsson         Eva Henell
Kassör                          Sekr.
 
Gunnebo Musikkår 2017
 
 1/4 Musikcafé i Gunnebo Gunnebo
 13/4 Påskparad Västervik
 1/5 Maj i By Gunnebo
 1/5 Demonstration Västervik
 30/5 Bruksparken Ankarsrum
 6/6 Nationaldagen Västervik
 10/6 Bröllop Getterum
 19/6 Hembygdsdag Västrum
 19/6 Gränsö Slott Västervik
 23/9 ICA-Maxi Västervik
 28/10 Bryggaren Västervik
 2/12 Frälsningsarmén Västervik
 10/12 Adventskonsert Gladhammar
 
Antal repetitioner: våren 2017 14 - hösten 2017 14 - totalt 28
Medeltal närvarande per repetition: 31
 
Antal besök på Hemsidan t o m 2017-12- 31: 13.427 (1.507 under 2017)
Antal reportage på Hemsidan 2017: 12 st
Antal foton på Hemsidan 2017: 127 st