Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för verksamheten under 2016.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande Per-Ola Ålstam
Vice ordförande Malin Nordlund
Kassör Tommy Olofsson
Sekreterare Eva Henell
Styrelsesuppleanter Lars Axmon, Jonas Ålstam, Tommy Persson
Revisorer har varit Sven-Erik Andersson, Christer Westerberg
Dirigent Gunnar Andersson
Vice dirigenter Thomas Åstrand, Peter Andersson, Annika Ronngaard

 Antalet medlemmar var vid årets slut 45.

 Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten. De ökade antalet styrelsemöten beror på diskussioner beträffande inköp av nya uniformer samt inför kårens 60-års jubileum. Dessutom har styrelsen varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor.

 Medaljkommittén, Per-Ola Ålstam, Malin Nordlund och Eva Henell, har samlats ett antal gånger för att fastställa vilka som skulle erhålla medaljer och utmärkelser vid 60-års jubileet. Separata protokoll finns från dessa möten.

 Kåren har under året genomfört 28 repetitioner med en närvaro av i medeltal 30 medlemmar, vilket är mycket glädjande.

 Totalt har kåren samlats 17 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster. V.g. se bil.

 Bland framträdanden kan nämnas:
Jubileumsåret inleddes med en välarrangerad ”Nobelfest” på Restaurangskolan med ca 70 musiker och respektive.
Påskparaden på Skärtorsdagen lockade stor publik.
Årets musikcafé hade en publik på 170 betalande. Förutom kåren medverkade Roger Appelqvist och Jan Björkman.
Den 30 april invigdes äntligen den nya Gotlandsbåten mellan Västervik och Visby. Den ankom till Lucernakajen under stor pompa. Bl a deltog två landshövdingar. Äntligen efter flera års väntan fick vi framföra Gotlands Regementes marsch (In Treue Fest).
Maj i By i Gunnebo och 1:a maj demonstrationen i Västervik genomfördes i fint vårväder. Några av kårens damer bjöd traditionsenligt på kaffe, mackor och tårta vilket blev mycket uppskattat.
Sista tisdagen i maj spelade kåren i Stadsparken Västervik dit en stor publik lockats.
Nationaldagen firades i Stadsparken med stor publik och ett ”nytt program” bra sammanställt av Kulturskolan.
Den 14 juni framträdde kåren i Bruksparken Ankarsrum inför en fåtalig publik.
Vårsäsongen avslutades med Västrums Hembygdsdag och konsert vid Gränsö Slott dit en stor publik lockats i det fina försommarvädret.

Höstterminen inleddes med marsch och konsert vid bostadsområdet Midgård vilket firade 50 år.
Den 7 oktober begravdes vår hedersmedlem Jan-Erik Gunnarsson där delar av kåren medverkade.
Årets stora händelse var firandet av kårens 60-års jubileum i Västerviks Teater och Konferens (Bryggaren) den 22 oktober. Inför en fullsatt salong bjöd vi på en väl genomförd konsert. Kåren blev uppvaktad av flera musikkårer, manskören, orkesterföreningen, sponsorer och kommunen. Många medlemmar erhöll Sveriges Orkesterförbunds medaljer och hederstecken. Vid konserten invigdes även våra nya uniformer som dagen till ära pryddes av en gul ros från kårens respektive.
Musikåret avslutades med adventskonserter på Frälsningsarmén och i Gladhammars kyrka. I kyrkan, som var i det närmaste fullsatt, medverkade även manskörerna.
Som avslutning på jubileumsåret hade festkommittén anordnat en resa till SAAB Arena i Linköping och Malena Ernman och Tommy Körbergs julkonsert ”Vintertid”. Dessutom intogs en god måltid före föreställningen samt förtäring efter för de 60 deltagarna. En härlig avslutning på jubileums-året 2016!

 Under året beslutades om inköp av nya uniformer till kåren. Utseende och design beslutades vara byxa och kavaj för att ge kåren en ”ny stil” där uniformen ej får en så framträdande roll. Musikkommitténs förslag godkändes. Leverantör blev Sandströms i Västervik och en budget fastställdes på 150.000 kronor. Magnus Svensson utformade ett klubbmärke. Bidrag med 30.000 kronor godkändes av kommunens kulturenhet samt från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden erhölls ett generöst anslag på 60.000 kronor. Därmed blev kårens budgeterade insats betydligt mindre vilket medförde att vi kunde satsa på andra aktiviteter.

 Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse. Som framgår gör kåren under 2016 ett stort ”planerat minusresultat”. De stora kostnaderna är uniformer samt ”personalvård”. Det senares storlek får betraktas som en engångsföreteelse och en kompensation för minskade kostnader beträffande inköp av uniformer samt en ”jubileumsgåva” till kårens alla medlemmar.

 Under året har vår hedersmedlem Jan-Erik Gunnarsson avlidit. Jan-Erik har varit med i kåren sedan starten 1956 och visat stort intresse för vår kår. Han har varit notbibliotikarie i många år. Trots sin sjukdom kom han och besökte oss på tisdagsrepetitionerna in i det sista. Gunnebo Musikkår tackar Jan-Erik för alla de år vi fått varit tillsammans.

 Kårens hemsida hade 2016-12- 31 totalt haft 11.920 besök varav 1.759 skett under 2016. Antalet reportage har varit 17 och 256 nya bilder har införts. Ett stort tack till alla som arbetar med vår populära hemsida!

 Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter , dam/herrklubb och sponsorer .

 Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo Musikkår ett framgångsrikt år 2017.
 
Per-Ola Ålstam                                                                           Malin Nordlund                    
 Ordf.                                                                                             v.ordf.     
Tommy Olofsson                                                                         Eva Henell                                                     
 Kassör                                                                                           Sekr.


Bilaga:

Gunnebo Musikkår 2016
1. 23/1 Rest.skolan Västervik
2. 24/3 Påskparad Västervik
3. 16/4 Musikcafé Gunnebo
4. 30/4 Gotlandsbåten Västervik
5. 1/5 Maj i By Gunnebo
6. 1/5 Demonstration Västervik
7. 31/5 Stadsparken Västervik
8. 6/6 Nationaldagen Västervik
9. 14/6 Bruksparken Ankarsrum
10. 19/6 Hembygdsdag Västrum
11. 19/6 Gränsö Slott Västervik
12. 3/9 Midgård 50 år Västervik
13. 7/10 Begravning Gladhammar
14. 22/10 Musikkåren 60 år Västervik
15. 26/11 Frälsningsarmén Västervik
16 4/12 Adventskonsert Gladhammar
17 17/12 M.Ernman T.Körberg Linköping

Antal repetitioner: våren 2016 15 hösten 2016 13 totalt 28

Medeltal närvarande per repetition: 30

Antal besök på Hemsidan t o m 2016-12- 31: 11.920 (1.759 under 2016)

Antal reportage på Hemsidan 2016: 17 st

Antal foton på Hemsidan 2016: 256 st