Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen för Gunnebo Musikkår får härmed avge följande berättelse för 
verksamheten under 2015.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande                     Per-Ola Ålstam  
Vice ordförande             Jonas Ålstam 
Kassör                            Lars Axmon
Sekreterare                    Eva Henell
Vice sekreterare            Tommy Persson
Styrelsesuppleanter     Tommy Olofsson
                                        Malin Nordlund
Revisorer har varit        Sven-Erik Andersson 
                                        Christer Westerberg
Dirigent                          Gunnar Andersson
Vice dirigenter               Thomas Åstrand 
                                        Peter Andersson
                                        Annika Ronngaard


 Antalet medlemmar var vid årets slut 47.
 Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten men varit samlad till överläggning vid ytterligare tillfällen för att besluta om diverse frågor. 
 Kåren har under året genomfört 28 repetitioner med en närvaro av i medeltal 31 medlemmar vilket är mycket glädjande.
 Totalt har kåren samlats 15 gånger till framträdanden eller andra gemensamma sammankomster.              V.g. se bilaga. 
 Bland framträdanden kan nämnas:
Året inleddes med sedvanlig julgranssväng i Gunnebo Folkets Hus. Ett välbesökt musikcafé där Roger Appelqvist och co förutom kåren medverkade. Alla gäster trivdes!
Påskparaden på Skärtorsdagen lockade stor publik.
Maj i By i Gunnebo lockade en del publik trots ett kylslaget väder. Damklubbens kaffe med smörgåsar och tårta värmde gott inför 1:a maj demonstrationen i Västervik.
Vid Sparbankens evenemang på Spötorget spelade vi från scenen inför stor publik.
Konserten i Bruksparken i Ankarsrum bjöd på fint väder efter att ha blivit inställd under flera år tidigare. Just när Liselott och Joel på altsax spelade ”the midnight sun will never set” gick solen ned bakom de lummiga träden.
Nationaldagen med ett nytt upplägg i Kulturskolans regi lockade stor publik till Stadsparken.
Konserten i Stadsparken drog en publik på 200 personer.
Våren avslutades med Hembygdsdag i Västrum och konsert på Gränsö Slott i fint försommarväder inför en talrik publik. 

.Höststarten inleddes med spelning för Ankarsrum Industrier som firade att deras producerade hushållsassistent funnits i 75 år. Landshövding och kommunalråd fanns bland gästerna.
Inför drygt 200 personer framförde vi vår höstkonsert i Västerviks Teater och Konferens (Bryggaren). Titeln på konserten var ”Vi längtar till Italien och mycket mera”. En fint utförd konsert med flera solister från våra egna led.
Spelåret avslutades med Julmässa på Frälsningsarmén och Adventkonsert i Gladhammars Kyrka. Tillsammans med manskörerna från Västervik och Vena/Kristdala framfördes konserten i kyrkan inför rekordpublik på hela 470 personer inklusive medverkande.
 Vid höstkonserten i Bryggaren erhöll Hanna Israel och David Nordlund stipendier ur Lilly och Sven Hollanders Minnesfond.
 Samarbetet med Kulturskolan är gott. Genom bl a vår uppvaktning av kommunledningen har vissa utökade ekonomiska resurser erhållits. Tillströmningen av nya elever till kåren är fortfarande dåligt varför 
Kulturskolan tillsammans med en kommitté från Musikkåren har framställt en folder vilken vänder sig till f d musikelever. Ca 15 personer har erhållit denna folder. Resultatet är fortfarande avvaktande från en del håll varför vi hoppas på ett genombrott under 2016.
 Beträffande kårens finanser hänvisas till kassörens och revisorernas berättelse.                                         Vi kan dock konstatera att kårens ekonomi är god icke minst genom alla medlemmars uppoffrande arbete för kåren. Styrelsen kan dock konstatera att marknaden har blivit betydligt kärvare i att teckna nya sponsoravtal.
 Kommunen har via sin nya kulturenhet gått igenom befintliga avtal vilket tack vare våra betydande aktiviteter givit ett ökat anslag. 
 Även anställningsavtalet för år 2016 avseende Gunnar Andersson är undertecknat.

 Kårens hemsida hade 2015-12-31 totalt haft 10.161 besök varav 2.698 skett under 2015. Antalet reportage har varit 16 och 226 nya bilder har införts. Ett stort tack till alla som arbetar med vår populära hemsida!
  
 Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, dirigenter , dam/herrklubb och sponsorer
 
 Då vi nu ställer våra platser till årsmötets förfogande önskar vi Gunnebo 

Musikkår ett framgångsrikt år 2016 under vilket vi kommer att fira kårens 60-års jubileum.  

Per-Ola Ålstam                            Jonas Ålstam 
Ordf.                                             v.ordf.

Lars Axmon                                 Eva Henell
Kassör                                          Sekr.


Bilaga:

Gunnebo Musikkår 2015
1. 23/1 Julgransväng Gunnebo  
2. 14/3 Musikcafé Gunnebo
3.   2/4 Påskparad Västervik
4.   1/5 Maj i By Gunnebo
5.   1/5 Demonstration Västervik
6. 16/5 Sparbanken Västervik
7. 26/5 Bruksparken Ankarsrum
8.   6/6 Nationaldagen Västervik
9.   9/6 Stadsparken Västervik
10. 14/6 Hembygdsdag Västrum
11. 14/6 Gränsö Västervik
12. 27/8 Ankarsrums Industrier Ankarsrum 
13. 25/10 Västerviks Teater o Konf. Västervik
14. 28/11 Frälsningsarmén Västervik
15.   6/12 Gladhammars Kyrka Gladhammar

Antal repetitioner: våren  2015  14 
                               hösten 2015  14 
                               _____________ 
                               totalt             28

Medeltal närvarande per repetition:  31

Antal besök på Hemsidan t o m 2015-12-31:    10.161  (2.698 under 2015)  

Antal reportage på Hemsidan 2015:    16 st

Antal foton på Hemsidan 2015:        226 st