Reportage2020

Gunnebo musikkår har på grund av pandemin haft ett försenat årsmöte avseende år 2020. 25 medlemmar var närvarande.  Av verksamhetsberättelsen framgår att man under 2020 haft mycket lite verksamhet. Endast sex repetitioner har genomförts. Flera medlemmar deltog i LUBO:s samling i Västervik där man efter en repetitionshelg avslutade med konsert i S:t Petri kyrka. En sextett från kåren medverkade från Verkebäcks station då länsmusiken i Kalmar län genomförde och filmade "Smalspårsresan 6:e juni". Kåren hade vid årets slut 42 medlemmar.  Styrelsen består av: ordförande Malin Nordlund, vice ordförande Per-Ola Ålstam,  kassör Tommy Olofsson och sekreterare Eva Henell. Dirigent är Annika Ronngaard med Peter Andersson och Thomas Åstrand som vice dirigenter. Under årsmötet godkändes nya stadgar för kåren. Gunnebo musikkår är nu igång med repetitionerna och planerar för höst- och adventskonserter. Under hösten har kåren fått flera yngre medlemmar vilket gör att man ser positivt på framtiden. 
//Malin.