Styrelsen.

Ordf.                    Per-Ola Ålstam                0490-18391

Vice ordf.            Jonas Ålstam                   070-3302529

Kassör                Tommy Olofsson             0490-34491

Sekr                    Eva Henell                       0490-10699

Vice sekr             Tommy Persson               0490-34173

 

Suppl                   Malin Nordlund                0490-18150
 

Revisor                Sven-Erik Andersson

Revisor                Christer Westerberg

 

Dirigent             Gunnar Andersson        0490-10359

v. Dirigent         Tomas Åstrand               0490-23827

v. Dirigent          Peter Andersson           0490-32187

v. Dirigent          Annika Ronngaard        0491-77376
 

Mtrl.förv.            Sören Jonsson              0490-30704

Notbibl.              Sören Jonsson              0490-30704

  

    -"-                    Anders Ålstam              0490-23881
     "                     Ivan Persson                 0490-23642